BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Konferencja „INNOWACYJNY REGION – DROGA DO SUKCESU”

Konferencja „INNOWACYJNY REGION – DROGA DO SUKCESU”

Goście z Wielkiej Brytanii przedstawią swoje doświadczenia w budowaniu silnego pod względem gospodarczym regionu. Głównym prelegentem panelu „East England - dobre praktyki" będzie Prof. Peter Tyler z Department of Land Economy, University of Cambridge. Profesor Tyler to międzynarodowy specjalista z zakresu gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego, posiadający szerokie doświadczenie m.in. w realizacji ponad 60 rządowych programów badawczych jak również projektów UE i OECD.

O sukcesie regionu East of England opowiedzą również: David Morrall, Dyrektor ds. Kontaktów Międzynarodowych z East of England Development Agency oraz Liz Stevenson, reprezentująca Cambridgeshire County Council. Przedstawiciele East of England przybliżą uczestnikom charakter prowadzonych w regionie działań na rzecz wspierania innowacji i opowiedzą o roli poszczególnych instytucji lokalnych w budowaniu systemu innowacji. Podsumowaniem panelu będzie dyskusja z udziałem przedstawicieli samorządu wielkopolskiego.

Druga część konferencji pt. „Sposób na innowacyjną Wielkopolskę?" będzie poświęcona prezentacji wybranych inicjatyw Wielkopolskiego Systemu Innowacji i dyskusji na temat wspierania działań innowacyjnych przez ośrodki wsparcia innowacji. W panelu wystąpią Senator RP Piotr Głowski, prezentujący inicjatywę subregionu Północnej Wielkopolski, dr Monika Matusiak, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która przybliży uczestnikom zagadnienia związane z inicjatywami klastrowymi w Wielkopolsce oraz dr Dawid Wiener z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który opowie o strategicznej roli designu w tworzeniu innowacyjnego regionu.

Konferencja realizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach projektów systemowych PO KL 8.2.2. „Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji" oraz „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie".

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.innowacyjna-wielkopolska.pl.; na której znajdują się również do pobrania program konferencji i formularz rejestracyjny. Potwierdzenie udziału prosimy przesyłać na adres elizabeth.duda@umww.pl, stanislaw.kaj@umww.pl lub telefonicznie pod numer 061 658 07 08 do 01.12.2009.

Źródło: www.innowacyjna-gospodarka.pl


Załącznik:
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki