BIPPiątek, 09.6.2023

By rozwijali swą kreatywność, a nie z niej wyrastali…

By rozwijali swą kreatywność, a nie z niej wyrastali…

- Ambicją moją, ambicją tego zarządu jest stwarzanie warunków do tego, aby młodzi ludzie, odważni, mądrzy mieli możliwość kształcenia się i rozwijania swoich talentów w Gnieźnie, a tym samym pozytywnego wpływania na rozwój regionu – zwrócił się podczas uroczystości do stypendystów, ich rodziców i dyrektorów szkół starosta Krzysztof Ostrowski. – Chcemy wspomagać Wasz indywidualny rozwój, zainteresowania, uzdolnienia, inicjować programy kształtujące myślenie twórcze, osobowość, rozwijające oryginalność, umiejętność samooceny, wnioskowania a wreszcie i planowania własnego rozwoju. Chcemy, aby w naszych szkołach uczniowie rozwijali swą kreatywność, a nie, jak powszechnie się uważa, z niej wyrastali. Picasso powiedział, że wszystkie dzieci są kreatywne, trzeba tylko odpowiednio rozwijać w nich ten potencjał, zaspokajać ciekawość, dociekliwość, odpowiadać na ich pytania, dopóki je jeszcze zadają.

Łączna kwota przeznaczona z budżetu powiatu na wymienione stypendia to 74 tys. 100 zł. Młodzież miesięcznie będzie otrzymywała po 130 zł.

Oprócz stypendiów dla najlepszych uczniów w poszczególnych przedmiotach powiat przyznaje również stypendia dla najlepszych uczniów w szkołach, stypendia sportowe oraz socjalne.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki