BIPCzwartek, 01.6.2023

Współczesne formy turystyki kulturowej

Współczesne formy turystyki kulturowej
Poniżej wymienione uczelnie i instytucje organizują pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego trzydniową konferencję naukową, poświęconą współczesnym formom szeroko rozumianej turystyki kulturowej na świecie i w Polsce.
Cel konferencji: Organizatorzy gnieźnieńskiej konferencji postawili przed nią następujące zadania: dokonanie przeglądu form współczesnej turystyki kulturowej, analiza destynacji, treści i programów poszczególnych typów wypraw kulturowych oraz profilu ich uczestników, zaprezentowanie i omówienie polskiego potencjału w tej dziedzinie i stanu rozwoju poszczególnych form w naszym kraju, wskazanie szans wypływających z rozwijania turystyki kulturowej dla polskich regionów i mikroregionów. Konferencja ma w zamiarze jej organizatorów stanowić pierwszy krok w kierunku integracji całego polskiego środowiska badaczy i dydaktyków turystyki kulturowej. W ramach tego spotkania zostanie stworzony szereg okazji do wymiany doświadczeń oraz zaproponowane stworzenie stałego forum współpracy naukowej.

Zakres tematyczny konferencji: W trakcie konferencji specjaliści w zakresie kilkunastu poszczególnych form turystyki kulturowej na podstawie zamówionych i przygotowanych materiałów omówią ich genezę i specyfikę (w tym profil docelowej grupy uczestników oraz klasyczne programy wypraw) a także zaprezentują wyniki analizy potencjału i aktualnej popularności tych form na świecie i w Polsce. Po raz pierwszy przedstawiona zostanie analiza ekonomicznych aspektów turystyki kulturowej w naszym kraju. Na konferencję będą składały się dłuższe wystąpienia (wykłady) z zakresu programu głównego oraz konwersatoria, obejmujące najważniejsze formy turystyki kulturowej, wreszcie także krótsze prelekcje, obejmujące większość pozostałych dziedzin tego segmentu aktywności turystycznej. Zaprezentowane zostaną między innymi: turystyka dziedzictwa kulturowego, turystyka muzealna, turystyka biograficzna, turystyka studyjna, turystyka miejska, turystyka kulinarna, turystyka kultury ludowej, turystyka kulturowo-przyrodnicza, turystyka obiektów militarnych, turystyka industrialna, turystyka eventowa (w tym teatralna), turystyka religijna i pielgrzymkowa, turystyka literacka i filmowa, tanatoturystyka, turystyka etniczna. Z uwagi na relatywną nowość problematyki turystyki kulturowej jako odrębnego segmentu w polskich badaniach naukowych przewidywany jest także znaczny udział dyskusji plenarnej i zespołowej w programie konferencji.

Grupa docelowa: Z uwagi na główne cele konferencji, zaproszenie do udziału w niej kierowane jest w pierwszym rzędzie do dwóch kręgów osób. Pierwszym z nich są badacze i dydaktycy, zajmujący się problematyką turystyki kulturowej na polskich uczelniach publicznych i prywatnych. Tematyka wykładów, warsztatów i dyskusji powinna zdecydowanie zainteresować także przedstawicieli władz samorządowych polskich województw, miast i powiatów, którzy zajmują się promocją turystyki, zwłaszcza w tych polskich miastach i regionach, które posiadają znaczniejszy potencjał dla jej uprawiania. Studenci i doktoranci turystyki kulturowej, czynni piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, przedstawiciele biur podróży mogą wziąć udział w plenarnych wystąpieniach konferencji jako słuchacze oraz aktywnie uczestniczyć w dyskusjach i warsztatach.

Monografia: W związku z konferencją ukaże się recenzowana monografia, poświęcona formom turystyki kulturowej, zawierająca specjalnie zamówione artykuły, składające się na obszerną analizę współczesnych form turystyki kulturowej.

Organizatorzy Konferencji: Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki AWF w Poznaniu, Wydział Kulturoznawstwa GWSHM Milenium w Gnieźnie, Powiat Gnieźnieński, Organizacja Turystyczna Szlaku Piastowskiego, Biuro KulTour.pl, miesięcznik „Turystyka Kulturowa”, Muzeum Pierwszych Piastów Na Lednicy, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Komitet Naukowy Konferencji: Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, Członkowie: Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, UAM Poznań, Prof. dr hab. Jacek Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki, Prof. dr hab. Marek Kazimierczak, AWF Poznań, Dr Armin Mikos, GWSHM Milenium, KulTour.pl, Dr Klaudiusz Święcicki, GWSHM Milenium Gniezno, Dr Karolina Buczkowska, AWF Poznań.

Koszt udziału w konferencji: 470 złotych (w cenie; dwa noclegi w hotelu 3***, śniadania, obiady i kolacje, opłata konferencyjna). W przypadku grup dwuosobowych możliwa niższa cena. Dla osób nie korzystających z noclegów i posiłków cena udziału w konferencji wynosi 80 zł. Studenci turystyki z ważną legitymacją studencką mogą uczestniczyć w konferencji za obniżoną opłatą 60 zł.

Informacje i zapisy:
Informacje na temat programu konferencji: dr Armin Mikos v. Rohrscheidt, armin@kultour.pl, tel.: 061 8795062, Informacje na temat możliwości wystąpienia i tematyki prelekcji: dr Karolina Buczkowska, turystykakulturowa@interia.pl .
Zgłoszenia udziału w konferencji od pracowników naukowych i dydaktycznych, propozycje i zgłoszenia krótkich wystąpień (o charakterze prelekcyjnym) przyjmuje: Dr Armin Mikos v. Rohrscheidt, armin@kultour.pl , tel. 061 8795062
Wszystkie pozostałe zgłoszenia udziału w konferencji bez wystąpienia (z noclegami i posiłkami oraz bez nich) przyjmuje: Danuta Kryszak, podinspektor ds. promocji turystyki Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatu Gnieźnieńskiego promocja@powiat-gniezno.pl Telefon: 061 424 07 43 Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 9/10, 62 - 200 Gniezno
Termin dokonywania zapisów: 15 marca 2009 .

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki