Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Modernizacja budynku PCPR przy ul. Sienkiewicza 12a

Powiat Gnieźnieński zakończył pierwszy etap modernizacji budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Sienkiewicza. W nowej siedzibie PCPR wykonano między innymi nową elewację, wraz z termomodernizacją i wymianą stolarki okiennej. Do dyspozycji klientów jest także nowoczesna winda dofinansowana ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Jak podkreślają przedstawiciele Zarządu Powiatu – starosta Piotr Gruszczyński oraz wicestarosta Anna Jung – to kolejne z zaplanowanych inwestycji mających na celu modernizację zasobów lokalowych PCPR, w tym przede wszystkim poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zakres inwestycji, której wartość wynosi ponad 2 mln zł, obejmował:

  • wykonanie szybu windowego wraz z kabiną;
  • wykonanie elewacji, wraz z termomodernizacją, wymiana stolarki okiennej;
  • wykonanie instalacji odgromowej całego budynku;
  • wykonanie systemu monitoringu w obrębie szybu windowego;
  • wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie szybu windowego;
  • wykonanie instalacji – sygnalizacji przeciwpożarowej w zakresie szybu windowego, wraz z montażem drzwi napowietrzających w budynku oraz montażem okien oddymiających na klatkach schodowych budynku;
  • w szachcie technicznym szybu windowego wykonano kanały wentylacji mechanicznej na potrzeby budynku;
  • wyburzenie garaży w celu przygotowania terenu pod parking.

 

Koszty inwestycji: 2.039.727,14 zł brutto
Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.270.000,00 zł brutto
Środki własne: 769.727,14 zł brutto

Dofinansowanie w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III: 150.000,00 zł brutto
Środki własne: 619.727,14 zł brutto