Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Inwestycje na drogach powiatu za ponad 8 mln zł

Ocena 0/5

Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie dokonał podsumowania realizowanych i planowanych w bieżącym roku inwestycji. W 2023 roku środki planowane na inwestycje drogowe wynoszą ponad 8 mln zł, z czego wkład własny gmin to blisko 3,2 mln zł.

- Od kilku lat inwestycje drogowe w powiecie realizowane są wspólnie z samorządami gminnymi – mówi Stanisław Dolaciński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie. – Wraz z włodarzami gmin określamy priorytety i po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu realizujemy przyjęte założenia. W tym roku prowadzonych będzie 13 inwestycji, obejmujących w większości wykonanie chodników. To ponad 5,5 km. Jeżeli jednak uzyskane w wyniku postępowań przetargowych oszczędności budżetowe okażą się wystarczające, zarówno długość wykonanych chodników, jak i cały wachlarz inwestycji zostanie powiększony – zaznacza dyr. Stanisław Dolaciński.   

Wśród już zakończonych w tym roku działań Powiatowego Zarządu Dróg, wymienić należy chociażby przebudowę dróg powiatowych w: Dziećmiarkach, Skrzetuszewie i Strzyżewie Paczkowym, a także rewitalizację skweru przy ul. 3 Maja w Gnieźnie.  Inwestycje realizowane są obecnie m.in. w Karniszewie, Żydowie, Rudkach i Gnieźnie.

Wykaz realizowanych i planowanych przez Powiat Gnieźnieński inwestycji drogowych

Inwestycje zakończone:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2163P i 2221P budowa chodnika w m. Mierzewo
Wykonano 490 mb chodnika
wykonawca: EKO Energia Sp. z o. o. z Witkowa
Całkowity koszt inwestycji: 349 398,34 zł
Inwestycja współfinansowana z Gminą Niechanowo 50/50
Powiat – 174 699,34zł  Gmina- 174 699zł

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2151P w m. Dziećmiarki – budowa chodnika
Wykonano 380 mb chodnika
wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka z Gniezna
Całkowity koszt inwestycji: 356 136,80 zł
Inwestycja współfinansowana z Gminą Kłecko 50/50
Powiat – 178 068,80zł  Gmina- 178 068 zł

3.Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P i 2198P w m. Skrzetuszewo – budowa chodnika
I Etap:
wykonano 948 mb chodnika
wykonawca: AR-TOR Zbigniew Filipiak Sp. z o. o. z Mnichowa
koszt I etapu: 1 012 999,00zł

II Etap:
wykonano 450 mb nakładki bitumicznej
wykonawca: Firma Drogowa Begier Sławomir SKA z Nekli
koszt II etapu: 298 000 zł
Inwestycja współfinansowana z Gminą Kiszkowo 50/50
Powiat - 804 500 zł  Gmina – 804 499 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2167P w m. Strzyżewo Paczkowe – budowa chodnika
wykonano 238 mb chodnika
wykonawca: DREWPAL Tomasz Gadziński z Jastrzębowa
całkowity koszt inwestycji zrealizowanej ze środków Powiatu: 150 000 zł

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2282P w m. Gniezno ul. 3 Maja – budowa skweru
wykonano rewitalizację skweru w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
wykonawca AR-TOR Zbigniew Filipiak Sp. z o. o. z Mnichowa
Całkowity koszt inwestycji: 552 975 zł

Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2148P w m. Karniszewo – budowa chodnika
wykonanie 460 mb chodnika
wykonawca: MARK-BRUK Marek Królicki z Gniezna
całkowity koszt inwestycji: 433 255,91 zł
planowane zakończenie 27.07.2023
Inwestycja współfinansowana z Gminą Mieleszyn
Powiat – 288 837,27 zł  Gmina – 144 418,64 zł

w trakcie realizacji

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w m. Żydowo ul. Kopernika – budowa chodnika
wykonanie 270mb nakładki bitumicznej
wykonawca: Firma Drogowa Begier Sławomir SKA z Nekli
całkowity koszt inwestycji: 839 000 zł
planowane zakończenie 4.09.2023
Inwestycja współfinansowana z Gminą Czerniejewo
Powiat – 464 000 zł  Gmina – 375 000 zł
W 2022 roku w ramach w/w zadania został wykonany chodnik na długości 350mb. Łączny koszt inwestycji w latach 2022-2023: 1 458 093,63zł

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w m. Rudki – chodnik
wykonanie 360 mb chodnika
wykonawca: Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych PELIKAN Piotrowski i Radzicki s. j. z Żelazkowa
całkowity koszt inwestycji: 311 377 zł
planowane zakończenie 9.07.2023
Inwestycja współfinansowana z Gminą Trzemeszno 50/50
Powiat – 155 689 zł  Gmina – 155 688 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2286P Gniezno ul. Słowackiego od ronda
ul. Konikowo do ul. Kochanowskiego
wykonanie nakładki bitumicznej oraz obustronnie nawierzchni chodników na odcinku 172 mb
wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka z Gniezna
Całkowity koszt inwestycji: 480 371,13 zł
Planowane zakończenie inwestycji to październik 2023r.
Inwestycja współfinansowana z Miasto Gniezno
Powiat – 315 371,13 zł  Miasto - 165 000 zł

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo – budowa chodnika
wykonanie 730 mb chodnika
wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka z Gniezna
Całkowity koszt inwestycji: 434 811,09 zł – po I przetargu
Planowane zakończenie inwestycji to październik 2023r.
Inwestycja współfinansowana z Gminą Gniezno – łącznie zaplanowane środki
– 675 000 – z czego Powiat – 325 000 – Gmina – 350 000

Będzie ogłoszony II przetarg na kwotę ok. 240 000 pozostałości z I przetargu na 260mb

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2193P w m. Łagiewniki Kościelne – budowa chodnika
wykonanie chodnika na odcinku 324 mb
wykonawca: WBR Service Wioleta Buczkowska – 300 000,00

 

Inwestycje przed ogłoszeniem przetargu:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2282P w m. Gniezno ul. 3 Maja – budowa miejsc postojowych – zabezpieczone środki finansowe – 613 404,93 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2211P – budowa drogi dla rowerów w m. Pierzyska – zabezpieczone środki finansowe – 1.400 000,00 zł

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności