Logo Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Udostępnianie arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz zasady odpłatności za wydruk.

Nazwa sprawy: 

Udostępnianie arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz zasady odpłatności za wydruk.

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Rady

Zakres świadczonej usługi:

-

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Biuro Rady

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

Tel. 61 424 07 04

e-mail: biurorady@powiat-gniezno.pl

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • potwierdzenie zapłaty

Opłaty:

W zależności od ilości stron:

 • wydruk czarno-biały w formacie A4:
 • 0,07 zł za wydruk jednostronny
 • 0,11 zł za wydruk dwustronny
 • wydruk czarno-biały w formacie A3:
 • 0,13 zł za wydruk jednostronny
 •  0,21 zł za wydruk dwustronny

Opłatę należy dokonać na  rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie nr 83 1020 4115 0000 9802 0004 0287 z dopiskiem „Opłata za wydruk aktu normatywnego”

Sposób załatwienia sprawy:

 • Biuro Rady udostępnia nieodpłatnie Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia do wglądu i pobrania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz w postaci elektronicznej w godzinach pracy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 - I piętro pokój 1.07 Biuro Rady Powiatu.
 •  Biuro Rady prowadzi również zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego. Zbiór dostępny jest nieodpłatnie do wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, na stronie www.prawomiejscowe.pl oraz do wglądu w godzinach pracy, w siedzibie Biura Rady – I piętro pokój 1.07.
 • Od wydruków Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orzeczeń oraz od wydruków zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat pobierana jest opłata.

Termin załatwienia sprawy:

-

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

 • art. 26 oraz art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.2017.1523 ze zm.)
 • Zarządzenie Nr 20/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za udostępnianie arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Dodatkowe informacje:

-

KategoriaInne
WydziałBiuro Rady
powrót do kategorii