BIPNiedziela, 05.4.2020

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu gnieźnieńskiego udzielana jest w dziesięciu miejscowościach: Gnieźnie, Czerniejewie, Kiszkowie, Kłecku, Łubowie, Mieleszynie, Niechanowie, Trzemesznie, Witkowie i Żydowie, według poniższego harmonogramu.

Od 1 stycznia 2019 r. z darmowej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed otrzymaniem pomocy osoba taka musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznejo obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na dyżurach oznaczonych w harmonogramie jako prowadzone przez organizację pozarządową nieodpłatna pomoc prawna obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ


Dyżury pełnione są codziennie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dyżury oznaczone jako „organizacja pozarządowa” zostały powierzone przez powiat gnieźnieński do prowadzenia stowarzyszeniu Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą w Gnieźnie. W punktach tych pomoc prawna również świadczona jest wyłącznie przez adwokatów i radców prawnych.

GNIEZNO
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, pokój 0.21 (parter)

Poniedziałek:
od godz. 8.00 do 12.00 (adwokat)
od godz. 15.00 do 19.00 (radca prawny)

Wtorek:       
od godz. 8.00 do 12.00 (adwokat)
od godz.15.00 do 19.00 (radca prawny)

Środa:        
od godz. 7.00 do 11.00 (organizacja pozarządowa)

Czwartek:    
od godz. 7.00 do 11.00 (adwokat)
od godz. 15.00 do 19.00 (radca prawny)

Piątek:        
od godz. 15.00 do 19.00 (organizacja pozarządowa)

CZERNIEJEWO
Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie, ul. Poznańska 8, Czerniejewo

Wtorek:       
od godz. 14.00 do 18.00 (organizacja pozarządowa)

Czwartek:    
od godz. 09.00 do 13.00 (organizacja pozarządowa)

KISZKOWO
Halawidowiskowo-sportowa, ul. Polna 33, Kiszkowo

Wtorek:        
od godz. 14.00 do 18.00 (organizacja pozarządowa)

Środa:        
od godz. 9.00 do 13.00 (radca prawny)

Piątek:        
od godz. 9.00 do 13.00 (radca prawny)

KŁECKO
Ośrodek zdrowia, ul. Słoneczna 25, Kłecko

Poniedziałek:    
od godz. 14.00 do 18.00 (organizacja pozarządowa)

Środa:        
od godz. 10.00 do 14.00 (adwokat)

Piątek:        
od godz. 10.00 do 14.00 (adwokat)

ŁUBOWO
Urząd Gminy w Łubowie, Łubowo nr 1

Wtorek:        
od godz.14.00 do 18.00 (organizacja pozarządowa)

Piątek:        
od godz. 9.00 do 13.00 (adwokat albo radca prawny)

MIELESZYN
Urząd Gminy w Mieleszynie, Mieleszyn nr 23

Poniedziałek:    
od godz. 9.00 do 13.00 (adwokat albo radca prawny)

Piątek:        
od godz. 11.00 do15.00 (organizacja pozarządowa)

NIECHANOWO
Gminny Ośrodek Kultury w Niechanowie, ul. Gnieźnieńska 2, Niechanowo

Czwartek:    
od godz. 14.00 do 18.00 (organizacja pozarządowa)

TRZEMESZNO
Urząd Stanu Cywilnego w Trzemesznie, ul. 1 Maja 1, Trzemeszno

Poniedziałek:    
od godz. 9.00 do 13.00 (organizacja pozarządowa)

Wtorek:        
od godz. 9.00 do 13.00 (adwokat albo radca prawny)

Środa:        
od godz. 9.00 do 13.00 (adwokat albo radca prawny)

Czwartek:    
od godz. 13.00 do 17.00 (adwokat albo radca prawny)

WITKOWO
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, Witkowo

Poniedziałek:    
od godz. 14.00 do 18.00 (organizacja pozarządowa)

Środa:        
od godz. 13.00 do 17.00 (organizacja pozarządowa)

Czwartek:    
od godz. 14.00 do 18.00 (organizacja pozarządowa)

ŻYDOWO
ul. Kościuszki 34, Żydowo

Środa:        
od godz. 14.00 do 18.00 (organizacja pozarządowa)

Piątek:        
od godz. 09.00 do 13.00 (organizacja pozarządowa)

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych