BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Zjazd Prezydentów - 12 marca 2000 r.

 

Tysiąc lat temu, gdy u grobu świętego Wojciecha spotkali się władca polski Bolesław Chrobry, cesarz rzymski i niemiecki Otton III i legat papieski, położone zostały podwaliny pod taką Europę, w jakiej dziś żyjemy. To wówczas, wraz z decyzjami wprowadzającymi Polskę do rodziny krajów współtworzących europejską cywilizację, zarysował się kształt granic państw europejskich i zarazem nakreślona została wizja europejskiej jedności. Dziś, gdy Europa się integruje i bliższa jest jedności aniżeli kiedykolwiek, spotkanie w Gnieźnie prezydentów pięciu państw Europy, odbywające się na progu trzeciego tysiąclecia, miało szczególną wymowę. Było zaakcentowaniem naszego poczucia wspólnoty i sąsiedzkich więzi; przywołanie cywilizacyjnych korzeni i spojrzenie w przyszłość. Europa XXI wieku stoi przed koniecznością wypełnienia ram dzisiejszej integracji. Głównym punktem spotkania było nabożeństwo ekumeniczne w Katedrze Gnieźnieńskiej z udziałem najwyższych dostojników trzech wyznań. W spotkaniu udział wzięli prezydenci: Polski - Aleksander Kwaśniewski, Słowacji - Rudolf Szuster, Niemiec - Johanes Rau, Litwy - Valdas Amdamkus i Węgier - Arpad Goencz. Z różnych obiektywnych przyczyn na spotkanie nie przybył prezydent Czech - Vacław Havel i Ukrainy - Leonid Kuczma. Obecne spotkanie poprzedziły dwa doniosłe wydarzenia. Pierwszym była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce w roku 1979. Właśnie wtedy, w świecie przedzielonym żelazną kurtyną, papież przedstawił w Gnieźnie wizję Europy zjednoczonej. Drugim - stało się spotkanie w Gnieźnie w 1997 roku Jana Pawła II z prezydentami krajów Europy Środkowej.

 

Ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod budowę "Collegium Europaeum"

W godzinach popołudniowych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wraz z Prezydentem Gniezna Bogdanem Trepińskim i Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stefanem Jurgą, uroczyście podpisali i wmurowali akt erekcyjny pod budowę "Collegium Europaeum Gnesnense". Kolegium Europejskie ma powstać w Gnieźnie m.in. po to, by uczyć jak żyć i współpracować z sąsiadami. Kolegium prawdopodobnie rozpocznie swą działalność za trzy lata. Będzie kształcić humanistów, politologów, językoznawców, głównie Polaków i Niemców.

Debata telewizyjna prezydentów i konferencja prasowa Prezydenta RP.

W trakcie Uroczystości Milenijnych w Gnieźnie odbyła się debata telewizyjna Prezydentów pięciu krajów, transmitowana przez Program I TVP. 1000 lat temu Zjazd Gnieźnieński stworzył nadzieję na funkcjonowanie Europy zjednoczonej porozumieniem równych, a nie podbojem. Ta wizjonerska idea nie została zrealizowana do dzisiaj. W 1000 lat od Zjazdu, Europa jest ciągle podzielona. Dlatego tak ważne jest, że w historycznym miejscu i w historycznym czasie, spotkali się Prezydenci pięciu państw, by rozmawiać właśnie o jedności europejskiej.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki