BIPCzwartek, 08.6.2023

Zjazd Premierów - 27/28 kwietnia 2000 r.

 

W dniu 28 kwietnia 2000 roku odbył się w Gnieźnie zjazd milenijny premierów Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier oraz Polski. Spotkanie było częścią obchodów 1000-lecia obecności Kościoła hierarchicznego na ziemi polskiej, natomiast w wymiarze politycznym miało służyć przypomnieniu dalekowzroczności autorów Zjazdu Gnieźnieńskiego (1000 r.), zademonstrowaniu dobrych stosunków łączących Polskę z Niemcami oraz państwami Grupy Wyszehradzkiej, daniu wobec wspólnoty międzynarodowej świadectwa zjednoczenia różnych ośrodków władzy wokół najbardziej żywotnych interesów państwa i europejskich aspiracji polskiego społeczeństwa. W przeddzień Zjazdu odbyły się w Gnieźnie polsko - niemieckie konsultacje międzyrządowe z udziałem kanclerza Gerharda Schroedera i premiera Jerzego Buzka. W spotkaniu w Gnieźnie wzięli udział szefowie rządów pięciu państw Europy Środkowej: Czech - Milos Zeman, Niemiec - Gerhard Schroeder, Polski - Jerzy Buzek, Słowacji - Mikulas Dziurinda, Węgier - Victor Orban.

 

Deklaracja gnieźnieńska

My, premierzy rządów Polski, Czech, Słowacji, Węgier oraz kanclerz federalny Republiki Federalnej Niemiec, zebrani w Gnieźnie u grobu św. Wojciecha tysiąc lat po spotkaniu cesarza Ottona III z Bolesławem Chrobrym, świadomi odpowiedzialności polityków za los Europy u progu XXI wieku.

Pomni historycznych doświadczeń naszych narodów i ich dążeń do zgłębiania prawdy o przeszłości i budowania przyszłości kontynentu europejskiego w oparciu o jedność wartości i celów, przekonani o niepodzielności Europy w dążeniu do zapewnienia jej bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju, kierując się troską o dalszy rozwój wzajemnych relacji i stworzenie dogodnych warunków współdziałania państw i społeczeństw, powodowani dążeniem do znajdowania perspektywicznych odpowiedzi na dokonujące się w skali globalnej przeobrażenia.
Uroczyście deklarujemy, że będziemy:
Współdziałać w dążeniu do urzeczywistniania aspiracji narodów i społeczeństw do życia w zjednoczonej Europie, wspólnie angażować się na rzecz budowy europejskiej przyszłości w poszanowaniu różnorodności kultur, narodowych tradycji i regionalnych odmienności, Kierować się zasadą solidarności i ściśle współpracować w kształtowaniu rozwoju gospodarczego i życia społecznego w naszych krajach, solidarnie angażować się na rzecz rozwiązywania problemów międzynarodowych, obrony praw człowieka, zasad demokracji i praworządności oraz przeciwdziałać tworzeniu nowych podziałów kontynentu europejskiego, zdecydowanie przeciwstawiać się zagrożeniom, u podłoża których tkwią wojownicze nacjonalizmy, ksenofobia, rasizm i ideologie totalitarne.
Naszym wspólnym celem jest stworzenie Europy wolnych społeczeństw, żyjących w pokoju, bezpieczeństwie i dobrobycie.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki