BIPCzwartek, 16.9.2021

Zgłoszenie terminu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

Nazwa sprawy:

Zgłoszenie terminu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

Wydawanie decyzji naliczającej opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

  • pokój: 2.18 (II piętro)
  • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 66 80

Wymagane dokumenty:

  • dokument, z którego wynika wartość gruntu ustalona według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami w dniu jego faktycznego wyłączenia z produkcji rolniczej
  • kserokopię dziennika budowy (strony tytułowej oraz strony z pierwszym wpisem).

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

do jednego miesiąca, a sprawy skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

  • Rozdział 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dodatkowe informacje:

Decyzję wydaje się po rozpoczęciu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

Zgłoszenie terminu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

 

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych