BIPSobota, 10.6.2023

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Św. Jana 9
62-200 GNIEZNO
tel. 61 222 83 00
fax 61 426 32 33
strona www: www.zoz.gniezno.pl
e-mail: poczta@zoz.gniezno.pl

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej powołany został z dniem 1 stycznia 1999 roku decyzją Wojewody Poznańskiego z dnia 3 grudnia 1998 roku.

Dyrektor:
Krzysztof Bestwina

P.o. z-cy dyrektora d.s.lecznictwa:
Ewa Jachimczyk

Z-ca dyrektora d.s. ekonomiczno-eksploatacyjnych:
Walenty Kaźmierczak

Sekretariat Dyrektora:
ul. Św. Jana 9
czynny codziennie od Poniedziałku do Piątku od 7.00 do 15.00
tel. 61 426 44 61 w.300
Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy Wtorek od 13.00 do 15.00

PRZEDMIOT DZIAŁANIA
Świadczenie usług medycznych

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA

1. Lecznictwo zamknięte

Szpital przy ulicy Św. Jana 9

 

 

 • Oddział Chorób Wewnętrznych "A" i Kardiologii
 • Oddział Chorób Wewnętrznych "B"
 • Pododdział Kardiologii i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Oddział Dziecięcy
 • Oddział Otolaryngologiczny
 • Oddział Paliatywno - Hospicyjny
 • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Szpital przy ulicy 3 Maja 37/39

 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej
 • Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
 • Oddział Położniczo - Ginekologiczny
 • Oddział Noworodków i Wcześniaków
 • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy

W ramach leczenia szpitalnego wykonujemy wysokospecjalistyczne procedury lecznicze:

 • Endoprotezoplastykę Stawu Biodrowego – Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu

2. Poradnie Specjalistyczne

ul. 3 Maja 37/39

 • Poradnia Chirurgiczna Ogólna
 • Poradnia Chirurgiczna Urazowo – Ortopedyczna


ul. Św. Jana 9

 • Poradnia Chirurgiczna Ogólna
 • Poradnia Chirurgiczna Urazowo – Ortopedyczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Urologiczna


3. Pracownie Diagnostyczne

ul. Św. Jana 9

 • Laboratorium Analityczne
 • Pracownia RTG
 • Pracownia Mammografii
 • Pracownia Endoskopii
 • Pracownia USG


ul. 3 Maja 37/39

 • Pracownia RTG


Realizujemy również wysokospecjalistyczne procedury diagnostyczne:

 • Mammografia Diagnostyczna - Pracownia Mammografii


4. Pogotowie Ratunkowe, Pomoc Doraźna, Transport Sanitarny

 • ul. St. Wyszyńskiego 4


INFORMACJE DODATKOWE
Osobą do współpracy jest p. Dariusz Kornet tel. 61 426 44 61 w.332 lub 216.

 

 

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki