BIPPiątek, 31.3.2023

Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji kultury

Nazwa sprawy:

Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji kultury

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Promocji i Turystyki

Zakres świadczonej usługi:

Wydawanie wypisu z rejestru instytucji kultury

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Promocji i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, tel. 61 424 07 43,
e-mail: promocja3@powiat-gniezno.pl

Wymagane dokumenty:

Pismo - wniosek w sprawie sporządzenia wypisu z rejestru

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Ustawowo w ciągu 14 dni, w uzasadnionych przypadkach wypis wydawany jest wcześniej.

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U.2020 poz. 194) oraz na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2020.920).

Dodatkowe informacje:

brak

Formularze wniosków i druki do pobrania:

brak

drukuj:
udostępnij: