BIPWtorek, 11.8.2020

Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji kultury

Nazwa sprawy:

Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji kultury

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Zakres świadczonej usługi:

Wydawanie wypisu z rejestru instytucji kultury

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,  ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno,  II piętro, pokój nr 2.09,                       tel. 61 424 07 47, e-mail: kultura@powiat-gniezno.pl

Wymagane dokumenty:

Pismo - wniosek w sprawie sporządzenia wypisu z rejestru

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Ustawowo w ciągu 14 dni, w uzasadnionych przypadkach wypis wydawany jest wcześniej.

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

 Art. 9,11,13 oraz 14 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U.2017.862) oraz na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

(t. j. Dz.U.2017.1868).

Dodatkowe informacje:

brak

Formularze wniosków i druki do pobrania:

brak

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych