BIPWtorek, 17.5.2022

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy

Nazwa sprawy:

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji i Transportu

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 7.30 – 17.00
 • środa: 7.30 – 14.30
 • wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.00

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu
 • polisa OC
 • dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis
  z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

Opłaty:

Za wymianę dowodu rejestracyjnego pobierana jest opłata w wysokości:

 • 73,50 zł w przypadku, gdy upłynął termin przeglądu w dowodzie rejestracyjnym i masz zaświadczenie ze stacji diagnostycznej z nowym przeglądem,
 • 54,50 zł w przypadku, gdy w dowodzie rejestracyjnym jest aktualny przegląd

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą na stanowisku, przy którym załatwiana jest sprawa (pobierana jest prowizja 2 zł),
 • przelewem na konto Starostwa Powiatowego
  w Gnieźnie, nr rachunku: PKO I O/Gniezno 83 1020 4115 0000 9802 0004 0287
 • gotówką w punkcie wyznaczonym w budynku Starostwa Powiatowego

Opłata za pełnomocnictwo – 17 zł od każdej osoby, za którą załatwiana jest sprawa. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie oraz wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, nr rachunku: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Sposób załatwienia sprawy:

Po złożeniu wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego otrzymasz pozwolenie czasowe lub dotychczasowy dowód rejestracyjny z wpisem o zgłoszeniu zmian.

Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie - sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego
 • 1 miesiąc - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego
 • 2 miesiące – sprawy szczególnie skomplikowane

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017.1260 t.j.) wraz z przepisami wykonawczymi

Dodatkowe informacje:

Jeżeli do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazd nie będzie używany, można zrezygnować
z pozwolenia czasowego

W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego do urzędu może przyjść jeden z właścicieli.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych