BIPŚroda, 31.5.2023

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Gniezno, 29 listopada 2006 r.

 

St. Gn OS 6224 / 19 / 2006

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska / tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 129, poz. 902 / Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości informację o:

 

 

1. zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Towarzystwa Inwestycyjnego "NEST" Spółka z o.o. o udzielenie pozwolenia wodno - prawnego na budowę dwóch pomostów drewnianych nad brzegiem jeziora Białego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gm. Witkowo.

 

2. możliwości składania uwag i wniosków w/w sprawie Nr - St. Gn.OS 6224 / 19 / 2006 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pokój Nr 209 w godzinach pracy Urzędu.

 


 

 

Gniezno, 16 listopada 2006 r.

 

 

St. Gn OS 6224 / 17 / 2006

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska / tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 129, poz. 902 / Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości informację o:

 

 

1. zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Pana Jerzego Blejwas o udzielenie pozwolenia wodno - prawnego na budowę 2 zbiorników wodnych o powierzchni 0,620 ha i 0,650 ha w miejscowości Bieślin, gm. Trzemeszno.

 

2. możliwości składania uwag i wniosków w/w sprawie Nr - St. Gn.OS 6224 / 17 / 2006 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pokój Nr 209 w godzinach pracy Urzędu.

 


 

 

Gniezno, 16 listopada 2006 r.

 

 

St. Gn OS 6224 / 16 / 2006

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska / tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 129, poz. 902 / Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości informację o:

 

 

1. zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku pani Agnieszki Blejwas - Macioł i Pana Mariusza Macioł o udzielenie pozwolenia wodno - prawnego na budowę zbiornika wodnego o powierzchni 0,300 ha w miejscowości Bieślin, gm. Trzemeszno.

 

2. możliwości składania uwag i wniosków w/w sprawie Nr - St. Gn.OS 6224 / 16 / 2006 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pokój Nr 209 w godzinach pracy Urzędu.

 


 

 

Gniezno, 10 listopada 2006 r.

 

 

St. Gn OS 6224 / 13 / 2006

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska / tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 129, poz. 902 / Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości informację o:

 

 

1. zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko o udzielenie pozwolenia wodno – prawnego na przekroczenie kanalizacją sanitarną rzeki Małej Wełny w km i miejscowościach wg poniższego:

 

- Km 58+850 w m. Biskupice Jeziorne,
- Km 58+970 w m. Działyń,
- Km 60+700 w m. Dębnica,
- Km 60+720 w m. Dębnica
2. możliwości składania uwag i wniosków w/w sprawie Nr - St. Gn.OS 6224 / 13 / 2006 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pokój Nr 209 w godzinach pracy Urzędu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki