BIPCzwartek, 19.5.2022

Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Nazwa sprawy:

Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Jednostka odpowiedzialna:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

Zakres świadczonej usługi:

Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200          Gniezno

 • składanie dokumentów: parter – Biuro Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 66 65, 61 424 66 15 lub drogą e-mail: zdrowie@powiat-gniezno.pl

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
 • ostatnie prawomocne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • aktualna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

W przypadku wydawania duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 zł, którą należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 46 1020 4115 0000 9702 0004 1681.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Termin załatwienia sprawy:

Strona zostanie poinformowana o terminie odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności
  i stopniu niepełnosprawności 
 • art. 6ca, 6cb, 6cc Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych