BIPNiedziela, 05.12.2021

Wtórnik dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu

Nazwa sprawy:

Wtórnik dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji i Transportu

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących wtórnika dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 7.30 – 17.00
 • środa: 7.30 – 14.30
 • wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.00

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana, w przypadku gdy wnioskuje się o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 • dowód rejestracyjny, w przypadku gdy wnioskuje się
  o wydanie wtórnika karty pojazdu
 • oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o utracie dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu lub dotychczasowy zniszczony dowód rejestracyjny/kartę pojazdu,
 • dokument ze stacji kontroli pojazdów potwierdzający termin następnego badania technicznego pojazdu, jeżeli termin ten nie jest organowi rejestrującemu znany z urzędu lub nie jest dostępny w Centralnej Ewidencji Pojazdów
 • polisa OC
 • dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis
  z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

Opłaty:

Za wtórnik pobierana jest opłata w wysokości:

 • 73,50 zł – dowód rejestracyjny
 • 75,50 zł – karta pojazdu

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą na stanowisku, przy którym załatwiana jest sprawa (pobierana jest prowizja 2 zł)
 • przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, nr rachunku: PKO I O/Gniezno 83 1020 4115 0000 9802 0004 0287
 • gotówką w punkcie wyznaczonym w budynku Starostwa Powiatowego

Opłata za pełnomocnictwo – 17 zł od każdej osoby, za którą załatwiana jest sprawa. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura, jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa, podlega opłacie.

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego
w Gnieźnie, nr rachunku: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Sposób załatwienia sprawy:

Po złożeniu wniosku o wtórnik dowodu rejestracyjnego otrzymasz pozwolenie czasowe.

Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie - sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego
 • 1 miesiąc - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego
 • 2 miesiące – sprawy szczególnie skomplikowane

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017.1260 t.j.) wraz z przepisami wykonawczymi

Dodatkowe informacje:

W przypadku wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego do Urzędu może przyjść jeden z właścicieli, natomiast
w przypadku wtórnika karty pojazdu przychodzą wszyscy współwłaściciele lub pełnomocnik.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych