BIPPiątek, 09.6.2023

Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021

W dniu 26 listopada 2013 roku, z mocą obowiązywania - realizacji od dnia 1 stycznia 2014 roku, został zatwierdzony przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020. Dokument, poddany konsultacjom społecznym, został podzielony na kilka części i przedstawiał scenariusz rozwoju powiatu do 2020 roku. Wynikał on m. in. z diagnozy stanu Powiatu Gnieźnieńskiego w 2013 roku, a także analizy jego mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Program wyznaczał wizję oraz cele strategiczne i operacyjne Powiatu Gnieźnieńskiego, jak również zawierał zestawienie projektów przewidzianych do realizacji.

Ideą dokumentów strategicznych, jakimi są strategie rozwoju, plany rozwoju lokalnego czy programy operacyjne, jest ich zmienność i dostosowywanie ich zapisów do aktualnych zmian otoczenia. Plany, strategie, programy mają służyć ich wykonawcom, a nie ich ograniczać. Dlatego więc zmienność dokumentów strategicznych jest sprawą naturalną, wręcz pożądaną. W okresie obowiązywania, dokument był kilkukrotnie zmieniany, w szczególności w zakresie zapisów w kartach projektów. Natomiast w dniu 8 lipca 2020 r. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały podjęła decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego do końca 2021 roku.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki