BIPNiedziela, 05.12.2021

Udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Nazwa sprawy:

Udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Jednostka odpowiedzialna:

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Dział Nieruchomości

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących udzielenia 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno

  • składanie dokumentów:
  • pocztą na adres Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno
  • osobiście w sekretariacie: 1 piętro, pok. nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
  •  Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, ePUAP - Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru I Nieruchomości W Gnieźnie
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 61 426 46 88

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów 

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się

Sposób załatwienia sprawy:

Pozytywna/ negatywna pisemna odpowiedź

Termin załatwienia sprawy:

Rozpoznanie wniosku o udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego następuje w terminie 14 dni od daty jego wpływu do siedziby Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nie podlega odwołaniu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U.2016.2147 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

Wniosek w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych