BIPCzwartek, 23.9.2021

Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie

Nazwa sprawy:

Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

  • pokój: 2.21 (II piętro)
  • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 48

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie

Opłaty:

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku , numer rachunku bankowego: PKO BP I Oddział Gniezno 83 1020 4115 0000 9802 0004 0287

Sposób załatwienia sprawy:

udostępnienie informacji publicznej

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki - nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin może być przedłużony do dwóch miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. Dokumenty zawierające dane zamieszczane
w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

Dodatkowe informacje:

Wniosek należy sporządzić własnoręcznie.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych