BIPWtorek, 30.5.2023

Stado ogierów w Gnieźnie

 

Państwowe Stado Ogierów w Gnieźnie
ul. Kłeckoska 14
62 – 200 Gniezno
tel. (061) 426 22 11

HISTORIA I STAN OBECNY 
 

 

Stado Ogierów w Gnieźnie zostało założone w 1885 roku przez władze pruskie w celu pokrycia zapotrzebowania na wartościowe reproduktory na terenie Wielkopolski.

W pierwszym roku działalności w Stadzie znajdowało się 148 ogierów w tym 2 ogiery pełnej krwi, 61 ogierów wschodniopruskich, 54 ogiery hanowerskie, 22 oldenburskie, 8 perszeronow i 1 cleydesdale. Od kwietnia 1885 roku do 1911 roku Stadem kierował oddelegowany ze Stada Ogierów w Celle rtm. Kieckbusch. W 1911 roku nowym kierownikiem Stada zostaje Reinersdorf, który w 1918 roku razem z niemiecką załogą opuszcza Gniezno. Stado w Gnieźnie zostaje przejęte przez władze polskie a kolejnymi dyrektorami zostają: Kazimierz Prądzyński – pełnił funkcję do kwietnia 1928 roku, Edward Land – pełnił funkcję do 1933 roku i mjr Tadeusz Korbel – pełnił funkcję do 1939 roku.

W tym okresie prowadziło się konsekwentną politykę wyrównania pogłowia i usuwania koni zimnokrwistych, które wyeliminowano z Państwowego Stada Ogierów w 1938 roku w związku z przekazaniem do Państwowego Stada Ogierów Stargard Gdański obsługi powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, szubińskiego i wyrzyskiego. Wzrasta również zainteresowanie hodowlą koni szlachetnych w związku ze wzmożonym zapotrzebowaniem na konie remontowe dla wojska.

W latach 1939 – 1945 Stado pozostaje pod zarządem niemieckich władz i prowadzi działalność na obszarze podobnym do okresu przedwojennego. Sprowadziło się w tym czasie dużo ogierów, trakenskich, wschodniopruskich, hanowerskich. Po wyzwoleniu kierownictwo Stada obejmuje inż. Andrzej Prądzyński następnie od 1945 do 1950 roku Bronisław Walicki.

W 1950 roku dyrektorem zostaje inż. Czesław Matławski, który pełni tę funkcję do 1992 roku. W bardzo krótkim czasie po wojnie udaje się odbudować stan liczebny ogierów, który w 1945 roku wynosi 61 sztuk, w 1949 roku 156 sztuk, a w 1957 roku 236 sztuk. Wpływ Stada Ogierów w Gnieźnie na hodowle terenową jest ogromny, o czym świadczy fakt, że od 1945 do 1985 roku zalicencjonowano w terenie 573 ogiery po ojcach z Państwowego Stada Ogierów i około 6.000 klaczy.

W lutym 1955 roku na mocy Uchwały Nr 124/55 Prezydium Rządu powstaje Wielkopolski Ośrodek Hodowli Koni, co było w znacznej mierze wynikiem działalności hodowlanej Państwowego stada Ogierów w Gnieźnie. Od chwili powstania do czasów obecnych Ośrodek ten leży w centrum uwagi PSO Gniezno w ścisłej współpracy z Poznańskim a od 1981 roku Wielkopolskim Związkiem Hodowców Koni.

Stado Ogierów w Gnieźnie w chwili obecnej prowadzi działalność hodowlaną na terenie województwa wielkopolskiego. Stan liczebny ogierów utrzymuje się w granicach 80 ogierów, głównie są to ogiery rasy wielkopolskiej. Od 1992 roku administratorem Stada jest inż. Andrzej Matławski.

Od kwietnia 1993 roku Stado Ogierów Skarbu Państwa w Gnieźnie zostało włączone do zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

KIERUNEK DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym i statutowym zadaniem Stada Ogierów w Gnieźnie jest zabezpieczenie rozrodu w hodowli koni na wyznaczonym rejonie hodowlanym. Corocznie wspólnie z Zarządem Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni i inspektorami Związku analizowana jest i planowana sieć punktów rozpłodowych w terenie. Posiadana ilość ogierów pozwala na zaspokojenie potrzeb hodowców oraz utrzymanie odpowiedniego standardu klaczy, o czym świadczy zwiększająca się ilość młodych klaczy wpisywanych do Ksiąg Stadnych.

Najbardziej cenne rozpłodniki używane są w ciągu sezonu na dwóch, a nawet trzech punktach kopulacyjnych. Jako działalność uboczną Stado Ogierów Skarbu Państwa w Gnieźnie prowadzi wynajem samochodów ciężarowych specjalistycznych do przewozu koni oraz samochodów ciężarowych do przewozu towarów. Prowadzi również przygotowanie i sprzedaż koni na eksport. Organizuje się aukcje hodowlane i eksportowe oraz wystawy hodowlane regionalne i ogólnokrajowe. Stado Ogierów Skarbu Państwa wynajmuje powozy z obsługą na przejażdżki, wesela itp. Imprezy. Funkcjonuje również szkółka jeździecka dla mieszkańców Gniezna i turystów z kraju i zagranicy. W okresie letnim organizowane są obozy jeździeckie dla młodzieży akademickiej. W okresie jesiennym organizowane są imprezy jeździeckie "Pogonie za lisem"’ dla turystów z kraju i zagranicy.

Funkcjonuje pensjonat dla koni z wyżywieniem i obsługą, z którego korzysta około 20 koni miesięcznie, a zapotrzebowanie na tego typu usługi stale wzrasta dając możliwości dodatkowych przychodów. Szczegółowe informacje na temat Stada Ogierów Skarbu Państwa można uzyskać pod numerem telefonu (061) 426 22 11.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki