BIPCzwartek, 08.6.2023

Spotkanie żałobne Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i Rady Miasta Gniezna 12 kwietnia 2010 r.

Dnia 12 kwietnia 2010 r. w sali Kryształowej Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Chrobrego w Gnieźnie odbyła się wspólna uroczystość żałobna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i Rady Miasta Gniezna poświęcona tragicznie zmarłemu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu i jego małżonce Marii oraz wybitnym przedstawicielom Narodu Polskiego, szczególnie zasłużonych dla Polskich losów i pamięci historycznej, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

W uroczystościach udział wzięli liczni goście, na czele z:

  • Jego Eminencją Księdzem Arcybiskupem Henrykiem Józefem Muszyńskim
  • Metropolitą Gnieźnieńskim, Prymasem Polski
  • Pawłem Arndtem, posłem na Sejm RP
  • Zbigniewem Dolatą, posłem na Sejm RP
  • Piotrem Gruszczyńskim, senatorem RP

Słowo wygłosił Jego Eminencja Ksiądz Arcybiskup Henryk Józef Muszyński, Prymas Polski:

  • „To już kolejny dzień, który przeżywamy w smutku i żałobie o wymiarze narodowym. Tym razem to nie jest tylko odgórnie zarządzona, ale rzeczywista, praktyczna żałoba całego narodu. Dzisiaj szok zostaje zastąpiony głębszą refleksją, modlitwą, smutkiem, bólem, solidarnym odczuciem tragedii.”

W dalszej części uroczystości Rada Powiatu Gnieźnieńskiego wspólnie z Radą Miasta Gniezna podjęła przez aklamację deklarację kondolencyjną upamiętniającą śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2010 r, której treść została zapisana w Księdze Kondolencyjnej:

„Rada Miasta Gniezna i Rada Powiatu Gnieźnieńskiego z głębokim smutkiem przyjmują wiadomość o katastrofie samolotu, na pokładzie, którego znajdowali się Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lech Kaczyński z Małżonką, Prezydent RP na Uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, czołowi przedstawiciele życia publicznego, duchowni, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego, oficerowie Biura Ochrony Rządu, członkowie rodzin ofiar Katynia oraz załogi.

10 kwietnia 2010 roku zapisuje się na najbardziej ponurych kartach polskiej historii. Smutny paradoks dziejów każe dostrzec w tej siedemdziesięcioletniej perspektywie czasu czytelne znaki. Uwaga całego świata dziś skupia się na miejscu masowej zbrodni okresu drugiej wojny światowej, a zarazem na współczesnej tragedii, tak dotkliwej dla naszego narodu.

Pierwsza Stolica Polski i cała gnieźnieńska ziemia łączą się w bólu, modlitwie oraz głębokiej zadumie z wszystkimi Rodzinami i Bliskimi ofiar. Radni Miasta i Powiatu wyrażają ogromny żal po stracie Głowy Państwa, a także pozostałych wybitnych ludzi, którzy niespodziewanie oddali życie, wypełniając obowiązki publiczne i stojąc na straży niekwestionowanych wartości. Ich śmierć powoduje trudną do wypełnienia pustkę i rodzi w nas wszystkich refleksję o potrzebie wspólnego wysiłku ponad wszelkimi podziałami.

W tych bolesnych chwilach Rada Miasta Gniezna i Rada Powiatu Gnieźnieńskiego zwracają się do wszystkich Gnieźnian oraz mieszkańców naszego Powiatu, by w sposób godny przeżyli czas żałoby narodowej.

Gniezno, dnia 12 kwietnia 2010 r.”

Pod deklaracją Radni Powiatu Gnieźnieńskiego i Miasta Gniezna złożyli stosowne podpisy.

Uroczystość uświetnili swoim występem uczniowie gnieźnieńskiej szkoły muzycznej: Stanisław Majewski (fortepian), Szymon Musioła (fortepian), Martyna Ławniczak (fortepian) oraz siostry Katarzyna i Karolina Jaskólskie (skrzypce), którym akompaniował Andrzej Joras. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania przeszli pod kościół św. Trójcy, gdzie przed Tablicą Katyńską, odmówiono modlitwę za ofiary zbrodni sprzed 70 lat i katastrofy sprzed 2 dni. Chwilę później parlamentarzyści, liczne delegacje klubów radnych, pracownicy Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta stowarzyszeń i organizacji społecznych, szkół i innych placówek oświatowych złożyły pod tablicą wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. J. Andrzejewski

 

 


 
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki