BIPWtorek, 06.6.2023

Spotkanie noworoczne 14 stycznia 2016 r.

W czwartek 14 stycznia 2016 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie odbyło się spotkanie noworoczne organizowane przez Biuro Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w ramach zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zmianami). W spotkaniu uczestniczyli włodarze powiatu i gmin powiatu gnieźnieńskiego, radni Rady Powiatu gnieźnieńskiego i miasta Gniezna, przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży, przedstawiciele nauki uczelni wyższych, służby zdrowia i środowiska gospodarczego, przedstawiciele organizacji rolniczych i społecznych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu gnieźnieńskiego i dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Minutą ciszy uhonorowano pamięć samorządowców, którzy odeszli w minionym roku: przewodniczącego Rady Miejskiej Kłecka Pana Adama Kroenke oraz burmistrza Witkowa Pana Krzysztofa Szkudlarka.Zgromadzonych gości przywitał Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Dariusz Igliński. Przesłanie noworoczne Prymasa Polski Abp Wojciecha Polaka wygłosił Ksiądz Kanonik dr Andrzej Grzelak - koordynator duszpasterstwa w dekanatach gnieźnieńskich. Starosta Gnieźnieński Pani Beata Tarczyńska podsumowała działania Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w 2015 roku, złożyła podziękowania za współpracę podmiotom zewnętrznym i współpracownikom oraz wspomniała o planach roku bieżącego.Spotkanie noworoczne było okazją do wręczenia Nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego osobom wyróżnionym, które swoim życiem zapisały się chlubnie na kartach historii Powiatu Gnieźnieńskiego. Wyróżnienie przyznawane jest corocznie przez Kapitułę Orła Białego, w skład której wchodzą wszyscy urzędujący starostowie powiatu gnieźnieńskiego: Pani Beata Tarczyńska, przewodnicząca kapituły, Pan Dariusz Pilak, Pan Krzysztof Ostrowski, Pan Jacek Kowalski oraz Pani Teresa Marciniak – wdowa po śp. Jacku Marciniaku.Nagroda ma postać statuetki odlanej z brązu oraz srebrnego pinsa i dodatkowo legitymacji podpisanej przez członków Kapituły. Tegorocznymi Laureatami Nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego zostali: pani Renata Szarzyńska oraz pan Jacek Wiess.

Renata Szarzyńska pełniąca funkcję Prezesa Stowarzyszenia MAKI. Urodziła się w Gnieźnie w 1973 roku. Ukończyła studia na wydziale farmaceutycznym Akademii Medycznej w Poznaniu. Założycielka Stowarzyszenia MAKI, działającego na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. W 2009 roku Stowarzyszenie powołało do życia Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza”, który zajmuje się opieką i rehabilitacją społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem.

Jacek Weiss, podsekretarz stanu w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Jerzego Buzka. Muzyk, pianista, działacz związkowy. Urodził się w 1938 roku w Gnieźnie. Jest absolwentem Szkół Muzycznych w Gnieźnie, Poznaniu, Krakowie oraz w Warszawie. Wieloletni wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Zaangażowany społecznie, wspiera polskie dziedzictwo kulturowe. Jako wiceminister kultury przyczynił się do utworzenia w Gnieźnie Szkoły Muzycznej II Stopnia. W 2015 roku na budynku przy ul. Chrobrego 38 w Gnieźnie odsłonięto tablicę upamiętniającą niegdyś funkcjonującą tam księgarnię należącą do rodziców Pana Jacka Weissa. W imieniu gospodarzy Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego złożył noworoczne życzenia: przede wszystkim sił i determinacji w dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów i wspólnego dobra. Wydarzenie uświetnił koncert Samorządowej Orkiestry Dętej z repertuarem muzyki rozrywkowej.
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki