BIPPiątek, 09.6.2023

Rozwój Lokalny

Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku. Aktualnie powiat realizuje ogólną strategię rozwoju do roku 2013, jak również działalność swoją opiera na różnorodnych strategiach sektorowych.

Powiat Gnieźnieński od samego początku swojego istnienia stawiał, i czyni tak do dziś, duży nacisk na planowanie strategiczne. Planowanie pozwala na podejmowanie wielu działań w sposób przemyślany i dostosowany do możliwości finansowych budżetu powiatu.

Pierwsza Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego została przyjęta uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 28 września 2000 roku. Obejmowała ona pięcioletni okres realizacji od 2000 do 2005 roku włącznie. Założenia co do realizacji różnego rodzaju działań w strategii 2000-2005 zostały w większości przypadków zrealizowane.

Zachowując ciągłość działań strategicznych powiatu w dniu 30 czerwca 2005 roku Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęła uchwałą Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013, a 30 listopada 2005 r. Plan Rozwoju Lokalnego na najbliższe osiem lat. Plan Rozwoju Lokalnego jest rozwinięciem Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego, w którym zawarte zostały propozycje działań do realizacji.

Ideą dokumentów strategicznych jakimi są strategie rozwoju i plany rozwoju lokalnego jest ich zmienność i dostosowywanie ich zapisów do aktualnych zmian otoczenia. Plany, strategie mają służyć ich wykonawcom, a nie ich ograniczać. Stąd, zmienność dokumentów strategicznych jest sprawą naturalną, wręcz pożądaną.

 1. Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego 2006 - 2013
   
 2. Plan Rozwoju Lokalnego 2006 - 2013
   
 3. Strategie sektorowe Powiatu Gnieźnieńskiego

  1. Powiatowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi
    
  2. Strategia rozwoju kultury fizycznej w Powiecie Gnieźnieńskim
    
  3. Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych
    
  4. Powiatowy Program Działań na Rzecz Dziecka i Rodziny 2006 - 2012
    
  5. Strategia rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych
    
  6. Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych przy ulicy Sobieskiego w Gnieźnie na lata 2008-2013
    
  7. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014 „ BEZPIECZNY POWIAT"
    
    
 4. Archiwum:
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki