BIPCzwartek, 16.9.2021

Decyzja określająca kierunek rekultywacji gruntów rolnych

Nazwa sprawy:

Rekultywacja gruntów rolnych

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

Decyzja określająca kierunek rekultywacji gruntów rolnych

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

  • pokój: 2.18 (II piętro)
  • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 66 80

Wymagane dokumenty:

  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  • mapę sytuacyjno - wysokościową z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem,
  • kserokopię koncesji na wydobywanie kopalin,
  • dokument potwierdzający prawo władania terenem, którego dotyczy wniosek,
  • dokumentację rekultywacyjną,
  • dokumentację geologiczną złoża,

Opłaty:

10 zł opłaty skarbowej należy uiścić na numer konta Urzędu Miasta Gniezna nr: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie

18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

do jednego miesiąca, a sprawy skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Podstawa prawna:

  • Rozdział 5 ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dodatkowe informacje:

Rekultywację i zagospodarowanie gruntów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalności przemysłowej.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów rolnych

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych