BIPNiedziela, 28.5.2023

Regulamin konkursu z okazji Dnia Matki

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady konkursu „#DzieńMatki2021” (dalej „Konkurs”), w szczególności reguluje warunki uczestnictwa w konkursie, zasady przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

1.2 Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie (dalej „Organizator”), a sam Konkurs prowadzony jest na profilu Starostwa w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/powiat.gniezno (dalej „Strona”).Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani przeprowadzany przez portal społecznościowy Facebook.

1.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.05.2021 r. o godzinie 13.30 i trwa do dnia 26.05.2021 r. do godziny 24.00. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28.05.2021 r. do godziny 15.30 na profilu Powiat Gniezno na Facebooku.

1.4 Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1 W Konkursie mogą brać osoby, które zaakceptowały regulamin wskazany w poście (link) ogłaszającym Konkurs (dalej „Uczestnik”). Akceptacja Regulaminu następuje poprzez umieszczenie przez Uczestnika w treści maila (pod odpowiedzią), oświadczenia o następującej treści: „Akceptuję regulamin konkursu”.

3. ZADANIA KONKURSOWE

3.1 Zadaniem Uczestnika, który spełnia wszystkie warunki wskazane w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, jest wysłanie odpowiedzi poprzez wiadomość mailową na adres: promocja@powiat-gniezno.pl

3.2 Każdy z Uczestników ma prawo do jednorazowego udziału w Konkursie i przesłania jednej odpowiedzi.

4. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

4.1 Organizator powoła Komisję Konkursową złożoną z 3 osób, czuwającą na prawidłowym przebiegiem konkursu. W konkursie nagrodzonych zostanie maksymalnie 5 osób z najciekawszymi odpowiedziami. Każdy z nagrodzonych uczestników otrzyma jedną z nagród (książkę lub audiobook). W Konkursie przewidziano następujące nagrody: Dwie książki oraz trzy audiobooki „Cień Zegara Słonecznego” autorstwa Jolanty Pietz.

4.2 Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą poprzez wiadomość mailową.

4.3 Warunkiem przekazania nagrody jest przekazanie adresu korespondencyjnego do wysyłki nagrody pocztą, która nastąpi do 14 dni od momentu ogłoszenia wyników.

4.4 Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w Konkursie, w przypadku, gdy zgłoszenie nie będzie spełniać wymogów regulaminu.

5. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

5.1  Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w szczególności kontaktu z Uczestnikami Konkursu, przyznania i przekazania nagrody, utrzymywania materiałów w serwisie Facebook. W celu wskazanym wyżej mogą być przetwarzane następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny. Powyższe dane Uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu i przesłania nagród.

5.2 Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z polityką RODO obowiązującą w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie pod adresem: https://bit.ly/36OFGtv

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu w razie zaistnienia ważnych jego zdaniem przesłanek.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki