BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Organizacje Pozarządowe

Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, część z nich posiada status organizacji pożytku publicznego. Wiele zadań właściwych dla obszaru działania administracji powiatowej jest zlecanych sektorowi pozarządowemu w postaci otwartych konkursów ofert. Organizacje zainteresowane realizacją zadań właściwych dla Powiatu Gnieźnieńskiego zachęcamy do zapoznawania się z aktualnymi konkursami i nadsyłania swoich ofert.Linki przydatne dla organizacji pozarządowych (2020 rok):

Ogólnopolski serwis informacyjny dla NGO
Poradnik NGO 
Departament Pożytku Publicznego
Serwis poświęcony ekonomii społecznej
Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
Formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
Praktyczne informacje na temat zasad działania trzeciego sektora
Polsko Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich
Portal dla Osób Niepełnosprawnych
Największe internetowe źródło informacji o stowarzyszeniach, fundacjach i aktywności obywatelskiej


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przedłuża termin naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 14 kwietnia 2023 roku. Szczegóły w poniższych załącznikach:


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 07 kwietnia 2023 roku. Szczegóły w poniższych załącznikach:


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 29 kwietnia 2020 roku. Szczegóły w poniższych załącznikach:


  1. Aktualne konkursy dla organizacji pozarządowych 
  2. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego na lata od 2020 do 2023
  3. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego na lata od 2017 do 2020
  4. Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
  5. „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
  6. Jak przekazać 1%
  7. Centrum Aktywności Społecznej LARGO
  8. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
  9. Archiwum
drukuj:
udostępnij:
Dla mieszkańca
Jak załatwić sprawę Podgląd statusu kolejki Biuro rzeczy znalezionych Informator medyczny i wykaz aptek Nieodpłatna pomoc prawna Punkt paszportowy Organizacje Pozarządowe Społeczna Straż Rybacka Ogłoszenia Obrona Cywilna Rezerwacja rejestracji pojazdów Rejestr i zdawalność OSK Cyfrowy Urząd - Wydział Komunikacji Cyberbezpieczeństwo
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki