BIPCzwartek, 24.9.2020

Prawo jazdy - Poradnik Interesanta - Wydział Komunikacji i Dróg


KD - 01 – Wydanie Prawa Jazdy po raz pierwszy,
KD - 02 – Wydanie wtórnika Prawa Jazdy z powodu zagubienia, kradzieży, zmiany danych,
KD - 03 – Wydanie Prawa Jazdy międzynarodowego,
KD - 04 – Wydawanie uprawnień instruktorom nauki jazdy,
KD - 05 – Wpis lub zmiana zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców,
KD - 06 – Wpis kodu 95 w dokumencie Prawa Jazdy,
KD - 07 - Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę,
 

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych