BIPWtorek, 30.5.2023

Powiatowy Zarząd Dróg

Adres:

Al. Reymonta 32
62-200 Gniezno

Adres e-mail: pzd@powiat-gniezno.pl

Tel/Fax: 0 /prefix/ 61 428 19 20; 0 /prefix / 61 428 20 70, 0 /prefix / 61 424 07 55

Struktura organizacyjna:

 1. Dyrektor PZD - Stanisław Dolaciński
 2. Zastępca Dyrektora PZD - Andrzej Szymański
 3. Główna Księgowa - Katarzyna Bigoszewska
 4. Dział Administracyjno - Finansowy
 5. Dział Techniczny
 6. Obwód Drogowy nr 1 w Gnieźnie
  Kierownik - Ryszard Ochramowicz
 7. Obwód Drogowy nr 2 w Kłecku
  Kierownik - Jerzy Ignaczak

Czas pracy jednostki:

 1. Poniedziałek - Piątek 7:00-15:00
 2. W okresie zimowym pełnione są dyżury

Zadania jednostki:

 1. wykonywanie robót inwestycyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
 2. pełnienie funkcji inwestora
 3. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
 4. opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych
 5. realizacja zadań związanych z drogą
 6. koordynacja robót w pasie drogowym
 7. wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych
 8. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych
 9. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
 10. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
 11. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
 12. dokonanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
 13. przygotowanie infrastruktury drogowej do potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
 14. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą
 15. utrzymanie zieleni przydrożnej w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów

Wykaz dróg

 

 

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki