BIPPiątek, 09.6.2023

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gnieźnie

Adres:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 7
62-200 Gniezno
telefon / fax 061-424-66-40
ppp.gniezno@interia.pl

rejestracja czynna od godziny 8.00 do 14.00

Opis:

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna powstała w 1958 r z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Dyrektor:

mgr Kamila Szrama


Podstawa prawna:

 1. Dz. U. Nr 67, poz. 322 z dnia 11.06.1993
 2. Dz. U. Nr 13, poz. 109 z dnia 15.01.2001 w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych.
 3. Zadania PP-P wyznaczają rozporządzenia MENiS-u oraz jej Ramowy Statut.
 4. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z budżetu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Celem usług świadczonych przez poradnię jest:

 1. prawidłowe funkcjonowanie rodziny,
 2. wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
 3. profilaktyka zachowań problemowych,
 4. trafny wybór kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej.

Z usług poradni mogą korzystać uczniowie:

 1. z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 2. dysfunkcjami rozwojowymi,
 3. ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 4. z wybitnymi uzdolnieniami,
 5. z zaburzeniami zachowania,
 6. zagrożenia niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem.

Usługi realizowane są poprzez:

 1. diagnozę,
 2. konsultację,
 3. terapię,
 4. psychoedukację,
 5. doradztwo,
 6. mediację,
 7. działalność informacyjną.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w formie:

 1. bezpośredniej,
 2. indywidualnej,
 3. grupowej.

Krótka charakterystyka

Poradnia mieści się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 7 na pierwszym piętrze. Korzystna lokalizacja w centrum miasta ułatwia dotarcie do niej i zapewnia osobom przychodzącym anonimowość. Pracujemy w systemie dwuzmianowym. Od poniedziałku do czwartku od godziny 8.00 do 17.00, w piątek od 8,00 do 14,00.

Wszyscy pracownicy – psycholodzy i pedagodzy ukończyli studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Systematycznie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. Ma to na celu poszerzanie form pomocy i jakości świadczonych usług. W obszarze działania jest ponad 25 tysięcy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym na terenie gmin: Żydowo, Niechanowo, Czerniejewo, Trzemeszno, Witkowo, Gniezno oraz miasto Gniezno.


KORZYSTANIE Z UDZIELANEJ POMOCY JEST DOBROWOLNE I NIEODPŁATNE.

Uczniowie mogą zgłaszać się do Poradni sami, bądź za pośrednictwem rodziców lub szkoły. W każdym przypadku wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (wniosek o badanie/ konsultację). Nie dotyczy to osób pełnoletnich.
W uzasadnionych przypadkach wydajemy dwojakiego rodzaju dokumenty:

 1. opinie
 2. orzeczenia
  1. o potrzebie kształcenia specjalnego (wymagane dodatkowe dokumenty: wniosek do Starostwa Powiatowego, wniosek do Zespołu Orzekającego)
  2. o potrzebie indywidualnego nauczania (wymagane dodatkowe dokumenty: wniosek do Starostwa Powiatowego, wniosek do Zespołu Orzekającego, wniosek rodziców o przyznanie nauczania indywidualnego, zaświadczenie lekarskie na druku MzL - 1 )
  3. o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (wymagane dodatkowe dokumenty: wniosek do Starostwa Powiatowego, wniosek do Zespołu Orzekającego, zaświadczenie lekarskie na druku MzL - 1 )

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o badanie/ poradę/ konsultację
 2. Wniosek o potrzebie indywidulanego nauczania
 3. Wniosek do kształcenia specjalnego
 4. Wniosek o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia na potrzeby zespołu orzekającego
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki