BIPPiątek, 09.6.2023

Podsumowanie cyklu szkoleń dla beneficjentów WRPO
 

Kilkaset osób: przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego wzięło udział w szkoleniach pt. "Nowe perspektywy w ramach WRPO na lata 2007-2013". Spotkania obywały się w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i w Poznaniu.

Wykonując zadania Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zorganizował w lutym 2008 roku cykl szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dla samorządowców przygotowano następujący program szkolenia:

  1. Wytyczne horyzontalne w zakresie realizacji projektów
  2. Procedura konkursowa wyboru wniosków do dofinansowania w ramach WRPO oraz zapisy dokumentów programowych dotyczące infrastruktury drogowej
  3. Wypełnianie wniosków preselekcyjnych oraz właściwych wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO wraz z załącznikami - dla Działania 2.2
  4. Kryteria wyboru wniosków do dofinansowania w ramach WRPO
  5. Wytyczne do studium wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej
  6. Wytyczne dotyczące podpisywania umów dla projektów wybranych do dofinansowania w ramach WRPO

Przedsiębiorcy natomiast szkolili się według innego programu:

  1. Wytyczne horyzontalne w zakresie realizacji projektów
  2. Uszczegółowienie WRPO Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw; Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
  3. Kryteria oceny projektów dla Działań 1.1 i 1.2
  4. Wniosek o dofinansowanie dla beneficjenta
  5. Biznesplan dla Działań 1.1 i 1.2

Wszystkie szkolenia były bezpłatne dla uczestników, ponieważ finansowano je ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Załączniki z prezentacjami ze szkoleń są dostępne na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki