BIPCzwartek, 08.6.2023

Podpisanie porozumienia

W dniach 2 - 4 maja 2003 r. władze Powiatu Gnieźnieńskiego gościły niemiecką delegację z Powiatu Teltow-Fläming, na czele ze Starostą Peer\\'em Giesecke.

Oprócz Starosty Powiat Teltow-Fläming reprezentowali:

  1. Pan Klaus Bochow - Przewodniczący Rady Powiatu
  2. Pani Karin Schreiber - Dyrektor Wydziału Oświaty, Młodzieży, Zdrowia i Opieki Społecznej, pełniąca jednocześnie funkcję Wicestarosty
  3. Pani Birgit Themel - specjalista ds. współpracy zagranicznej
  4. Pan Herbert Vogler - Przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gospodarczego Powiatu Teltow-Fläming

W programie wizyty znalazło się zwiedzanie miasta, Ostrowa Lednickiego oraz Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Delegacja brała również udział w obchodach dnia 3 Maja oraz w Festynie Strażackim, który miał miejsce w Dziekanowicach w dniu 4 maja - w dniu św. Floriana, patrona strażaków.

Ponadto przedstawiciele Powiatu Teltow-Fläming spotkali się w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego z przedsiębiorcami z terenu powiatu, gdzie została również przedstawiona oferta GARG oraz możliwości współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami z obu powiatów.

Najważniejszym punktem programu wizyty delegacji niemieckiej było jednak podpisanie przez Starostów Powiatów Gnieźnieńskiego i Teltow-Fläming listu intencyjnego o podjęciu woli współpracy.

W dniach 22-24 sierpnia br. zaplanowano rewizytę delegacji Powiatu Gnieźnieńskiego. Prawdopodobnie w stolicy Powiatu - Luckenwalde zostanie wówczas podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy powiatami.

Przypomnijmy, miejscowość Teltow leży na południe od Berlina. Powiat Teltow-Fläming jest głównie powiatem rolniczym. Bogate w lasy i jeziora ziemie stały się ulubionym celem mieszkańców Berlina. Z kolei dla rozwoju przemysłu w tym regionie wielkie znaczenie miała budowa kanału Teltow, dzięki któremu w 1906 roku powstało na południu Berlina połączenie między Sprewą i Hawelą. Przemożny wpływ sąsiedniego Berlina przekształcił niewielkie swego czasu miasteczko Teltow, którego ludność zajmowała się głównie rolnictwem i ogrodnictwem, w spory ośrodek przemysłu metalowego i elektrotechnicznego. Biorąc historycznie, Region Fläming należy do najmłodszych regionów Brandenburgii. Należąc dawniej do Saksonii, przyłączony został do Marchii dopiero w 1815 r. po Kongresie Wiedeńskim. Najciekawsza z krajobrazowego i turystycznego punktu widzenia jest zachodnia część tej wyżyny, tzw. Hoher Fläming wraz z najwyższym wzniesieniem Brandenburgii, wzgórzem Hagelberg koło Belzig. Ze względu na dawną graniczność Fläming jest krainą bogatą w zamki obronne.

  podpisanie listu intencyjnego przez Starostów Gnieźnieńskiego Jacka Kowalskiego oraz Teltow-Flaming Peer\\'a Giesecke
  spotkanie z przedsiębiorcami w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.
  uroczysta kolacja w Restauracji Pietrak, od lewej: Klaus Bochow Przewodniczący Rady Powiatu Teltow-Flaming, Jerzy Nadoliński Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Karin Schreiber Wicestarosta Powiatu Teltow-Flaming
  przeprawa promem na wyspę na Ostrowie Lednickim
  na wyspie
  podczas festynu strażackiego w Dziekanowicach w dniu 4 maja 2003 r.
  posiłek wiejski - Dziekanowice
  posiłek wiejski - Dziekanowice
  wspólne pamiątkowe zdjęcie
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki