BIPŚroda, 07.6.2023

Otwarty konkurs w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2009 roku

 

OTWARTY KONKURS
ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
na wsparcie realizacji zadań publicznych
w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2009 roku.

 

 

 

Na podstawie:
 • Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza konkurs na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego:
   
  W sferze ochrony i promocji zdrowia:
   
  Profilaktyka nowotworowa:
  • rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po mastektomii
  Wsparcie zadania w wysokości:
  3.000 zł.
 1. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 16 marca 2009r. do godz. 15.00. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem zadania publicznego, którego oferta dotyczy.
  Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.
   
 2. Termin realizacji zadania określa się od dnia 20 kwietnia 2009r. do 30 września 2009r.
   
 3. Informacji dotyczących konkursu udzielają:
  Małgorzata Cichomska – Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia, tel. (061) 424 66 10
  Anna Światłowska – inspektor w Wydziale Ochrony Zdrowia, tel. (061) 424 66 15
   
 4. Szczegółowe warunki w/w konkursu znajdują się na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10 oraz na stronie internetowej Powiatu: www.powiat-gniezno.pl
   

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki