BIPNiedziela, 28.5.2023

Oświata miasta Browary

Miasto Browary posiada rozwiniętą sieć instytucji oświatowych m.in.:

 • 18 przedszkoli (w tym: 15 państwowych i 3 prywatne), do których uczęszcza 3481 dzieci,
 • 6 Liceów Ogólnokształcących (szkoły nr 1,2, 3, 6, 9, 10), gdzie w 207 klasach uczy się 5123 uczniów,
 • Specjalistyczna szkoła językowa nr 5 z pogłębionym nauczaniem języków obcych, do której uczęszcza 1072 uczniów ,
 • Szkoła Nr 7 z pogłębionym nauczaniem przedmiotów społeczno- humanistycznych, a także o profilu przyrodniczym, do której uczęszcza 1511 uczniów,
 • Gimnazjum im. S. Olijnika (623 uczniów), szkoły wieczorowe (215 uczniów), prywatna szkoła o nazwie „Fortuna”(135 uczniów),
 • 5 pozaszkolnych instytucji oświatowych: m.in. Centrum Edukacji Patriotycznej i Fizycznej, sportowe szkoły dla dzieci i młodzieży.

W/w pozaszkolne instytucje zabezpieczają rozwój zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży. Prowadzone są w nich zajęcia w różnych dziedzinach: naukowo - technicznej, artystyczno - estetycznej, sportowej, ekologiczno- przyrodniczej, turystyczno- krajoznawczej. W mieście Browary działa 19 sekcji sportowych, 12 grup artystycznych, 106 kółek zainteresowań, a także zespołów. Na zajęcia pozalekcyjne uczęszcza ok. 7 tys. uczniów.

W mieście Browary działa 27 poradni logopedycznych i 6 grup sanatoriów oraz sieć usług psychologicznych, a w latach 2007-2008 w przedszkolach miejskich pracowało 14 wykwalifikowanych psychologów.

W Centrum Oświatowo- Produkcyjnym kształci się młodych ludzi w specjalnościach informatyk, sekretarka, kierowca pojazdów kategorii C, stolarz, ślusarz, mechanik, kucharz, szwaczka, fryzjer, sprzedawca.

Państwowe Szkoły Wyższe zapewniają dostęp młodych ludzi do wyższej edukacji. W mieście znajdują się następujące uczelnie:

 • Uniwersytet Ekonomiczno- Technologiczny,
 • Browarski Oddział Wyższego Otwartego Międzynarodowego, Uniwersytetu Rozwoju Człowieka „Ukraina”,
 • College Ekonomiczno- Technologiczny,
 • College Finansowo – Prawny,
 • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego,
 • Profesjonalna Techniczna Szkoła Zawodowa.

Na uniwersytetach I i II stopnia studiuje 775 studentów dziennej i 952 studentów zaocznej formy edukacji. Na Uniwersytetach jednostopniowych studiuje 1196 studentów dziennych, 516 studentów zaocznych.

W mieście Browary znajdują się również zawodowe, państwowe technika np. Browarska Techniczna Szkoła Zawodowa, która umożliwia zdobycie zawodu dla 562 studentów.
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki