BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Ostatnia sesja III kadencji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego


W dniu 9 listopada 2010 r. w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie odbyła się ostatnia LVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego III kadencji 2006-2010. W ramach podsumowania tego okresu Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski przedstawił prezentację multimedialną nt. największych osiągnięć Powiatu Gnieźnieńskiego w III kadencji samorządu 2006-2010, natomiast pani Danuta Winiarska Przewodnicząca Rady Powiatu przedłożyła sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Gnieźnieńskiego III kadencji. Na sesji pani Przewodnicząca złożyła podziękowania Radnym, Zarządowi Powiatu oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego by Rada mogła sprawnie funkcjonować. Na zakończenie do podziękowań za pracę na rzecz lokalnej społeczności w mijającej kadencji 2006-2010 Radni otrzymali ilustrowane dzieje administracji i samorządu terytorialnego na tle historii Polski.

 

 

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki