BIPŚroda, 07.6.2023

Ogłoszono konkurs na Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody
 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

dla Działania 3.3 – Wsparcie ochrony przyrody (Konkurs Nr 02/III/2008)

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl
 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki