BIPŚroda, 07.6.2023

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

 

 

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza konkurs na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego:

 

 

 

W sferze ochrony i promocji zdrowia:

 

Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa   Wsparcie zadania w wysokości: 6.000 zł.

 

 

 1. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 9 kwietnia 2010r. do godz. 15.00.
  Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (Biuro Podawcze) w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem zadania publicznego jakiego oferta dotyczy.
  Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.
   
 2. Termin realizacji zadania określa się od dnia 17 maja 2010r. do 30 listopada 2010r.
   
 3. Informacji dotyczących konkursu udzielają:
  Małgorzata Cichomska – Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia, tel. (061) 424 66 10
  Magdalena Meller tel. (061) 424 66 15
   
 4. Szczegółowe warunki w/w konkursu znajdują się na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10 oraz na stronie internetowej Powiatu: www.powiat-gniezno.pl

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki