BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Obchody 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego włączyła się w obchody 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W tym celu zorganizowała akcję przypinania rozetek powstańczych. Emblematy powstańców wielkopolskich – miały na celu uświadomić mieszkańcom o doniosłości czynu zbrojnego Wielkopolan. W dniach 20, 21 grudnia 2008r. w centrach handlowych Społem PSS „Ziemowit” przy ul. Roosevelta oraz Centrum Handlowym Galeria Gniezno przy ul. Pałuckiej rozety powstańcze przypinali: Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Winiarska, Starosta Gnieźnieński – Krzysztof Ostrowski, radny powiatu i Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie – Robert Gaweł, radna powiatu Krystyna Żok oraz pracownicy Biura Rady Powiatu.

 

 


 

 

 

 

 

 

fot. Gniezno.com.pl

 

Do głównych uroczystości, które miały miejsce w Gnieźnie 28 grudnia 2008r. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przygotowywała się wspólnie z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie oraz Radą Miasta Gniezna. Obchody rozpoczęła Msza św. w Katedrze Gnieźnieńskiej, po której nastąpił przemarsz na cmentarz św. Piotra, aby oddać cześć poległym powstańcom poprzez apel poległych oraz złożenie wieńców pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na Akropolu Naszych Bohaterów.

 

Uroczystości w kościele i na cmentarzu odbyły się z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego z 33. Bazy Lotniczej w Powidzu, Samorządowej Orkiestry Dętej Powiatu i Miasta Gniezna oraz Związku Harcerstwa Polskiego Oddział w Gnieźnie.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Gniezno.com.pl

 


Kontynuacją głównych uroczystości w dniu 28 grudnia 2008r. była wspólna sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i Rady Miasta Gniezna, podczas której obie Rady przyjęły poprzez aklamację okolicznościowe orędzie :

 

 

 

Orędzie Rady Miasta Gniezna i Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
w 90. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

 

 

 

„ Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie było doniosłym wydarzeniem historycznym, które wywarło ogromny wpływ na kształt odrodzonej Rzeczypospolitej.

Cała Wielkopolska chwyciła za broń w walce o wolność i przywrócenie bytu państwowego ziemiom, będącym kolebką państwa polskiego.

Czyn zbrojny powstańców wielkopolskich stał się wspaniałym przykładem służby dla ojczyzny. Wielkopolanie walką i pracą spełnili swój obowiązek wszędzie tam, gdzie potrzebowała ich Polska.

W dniu 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Rada Miasta Gniezna – Pierwszej Stolicy Polski – Miasta Św. Wojciecha i Rada Powiatu Gnieźnieńskiego składają hołd i należny szacunek tym wszystkim, którzy uczestniczyli w powstańczym zrywie.

Wyrażamy nadzieję, że rocznicowe obchody przyczynią się do pogłębienia patriotyzmu i upowszechnienia wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, które było jedyną w pełni udaną insurekcją w dziejach naszej ojczyzny”.
 

Gniezno, dnia 28 grudnia 2008 roku

 

Ponadto Rada Powiatu Gnieźnieńskiego, wspólnie z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie, Radą Miasta Gniezna oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie, objęła mecenatem fundację tablicy pamiątkowej poświęconej gen. Stanisławowi Taczakowi – pierwszemu dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, w latach 1921-1928 Dowódcy Stacjonującej w Gnieźnie 17. Dywizji Piechoty.

Uroczystość odsłonięcia tablicy odbyła się 15 grudnia 2008r. na budynku nr 5 przy
ul. Wrzesińskiej 45-53.
 

 

Monika Wróbel

 

 

Galeria zdjęć z Powstania Wielkopolskiego

 

 

 


kadra zawodowa 4. pułku
strzelców wielkopolskich (Gniezno,
Koszary przy ul. Chrobrego, lipiec 1919 r.)

 

gnieźnieńsko-witkowski oddział
powstańczy ppor. Pawła Cymsa
po zdobyciu Inowrocławia, 5 stycznia 1919 r.

koszary 12. pułku dragonów
pruskich (ul. Wrzesińska)

 

Bernard Kropidłowski Dowódca
3. kompanii gnieźnieńskiej

Gen. Józef Dowbor-Muśnicki
Dowódca powstania wielkopolskiego

 

Gen. Kazimierz Grudzielski
Dowódca frontu północnego

Józef Glessmann Dowódca
2. kompanii gnieźnieskiej

 

Gen. Stanisław Taczak
pierwszy Dwódca powstania wielkopolskiego

 

fot. arch. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego

 

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki