BIPNiedziela, 04.6.2023

Obchody 226 rocznicy Konstytucji 3 Maja w 2017 r.

Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja zainaugurowała koncelebrowana Msza św. w intencji Ojczyzny, sprawowana w Katedrze Gnieźnieńskiej pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. Po Eucharystii odbyła się druga część obchodów na placu przed Bazyliką Prymasowską, przy pomniku króla Bolesława Chrobrego, gdzie Pan Dariusz Igliński Przewodniczący Rady Powiatu przywitał przybyłych na uroczystość gości, słowami:

„Spotykamy się dziś, aby uczcić dwieście dwudziestą szóstą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która dla wszystkich Polaków jest dniem szczególnym.

Dzień 3 Maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci, o tych wszystkich, dzięki którym Konstytucja mogła być uchwalona, którzy stawali w obronie wartości Konstytucji i bronili jej ideałów”.


W dalszej kolejności organizatorzy wraz z przybyłymi gościmy, w tonie zadumy i skupienia odśpiewali hymn państwowy oraz odegrany został hejnał Powiatu Gnieźnieńskiego.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Beata Tarczyńska Starosta Gnieźnieński, która podkreśliła dystynktywny charakter tegorocznych uroczystości święta 3 Maja:

„W tym roku radosne wspomnienie Święta Konstytucji 3 Maja przybiera bardzo szczególny charakter. Wymownie podkreślają to ogólnopolskie obchody dwóch podniosłych rocznic, wpisujących się doskonale w wydarzenia z maja 1791 roku.

Kilkanaście dni temu celebrowaliśmy bowiem w Bazylice Prymasowskiej jubileusz 600-lecia Prymasostwa w Polsce. Urzędu, który zwłaszcza w trudnych okresach naszej historii- także w czasie rozbiorów-był symbolem jedności Kościoła i narodu polskiego. To Prymasi Polski, których tytuł zawsze związany był z Gnieznem, podążali droga służby, obrony praw i wolności.

Drugim ważnym jubileuszem obchodzonym w tym roku jest 150 rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków, przywódcy zbrojnej walki o niepodległość, która zakończyła okres zaborów.

Te dwa wzorce niezmiennej postawy i nieugiętych starań o wolność powinny być przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów, podobnie jak dziedzictwo Konstytucji 3 Maja”.


Apel pamięci, po którym oddane zostały honory i cześć tym, którzy stawali w obronie wartości Konstytucji i bronili jej ideałów, odczytał major Leszek Rybacki z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Po salwie honorowej przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Króla Bolesława Chrobrego, dla uczczenia twórców i obrońców Konstytucji z 3 Maja 1791r.

Zwieńczeniem upamiętniającym tegoroczne obchody dwieście dwudziestej szóstej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, był wieczorny musical „Nie ma jak lata 20.,lata 30.” Przygotowany przez Teatr Muzyczny z Poznania w amfiteatrze Centrum Kultury „Scena to Dziwna”

Wśród oficjalnych gości uroczystości wymienić należy: przedstawicieli duchowieństwa, przedstawicieli Związków Kombatanckich, parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli Wojska Polskiego, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży oraz delegacje placówek oświatowych, organizacji społecznych i zawodowych. 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili: Samorządowa Orkiestra Dęta Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Chór Metrum.
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki