BIPPiątek, 09.6.2023

NOWOŚĆ – Wzory wniosków o dofinansowanie i biznesplany dla działań 1.2 i 5.3 (PROJEKTY!) - do pobrania!
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego , na stronie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego www.wrpo.wielkopolskie.pl publikuje wzory wniosków o dofinansowanie oraz biznesplany dla Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP oraz dla Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.
 

Podkreślamy, że są to wstępne wersje dokumentów, które mogą się zmienić. Ostateczna wersja wniosków o dofinansowanie zadań z EFRR i pozostałe dokumenty konkursowe zostaną zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
 

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki