BIPŚroda, 07.6.2023

Konkurs na Działanie 1.1 - Rozwój mikroprzedsiębiorstw - ogłoszony zostanie w poniedziałek 10 marca br.
 

Ze względu na dodatkowe szkolenia dla przedsiębiorców, które odbywają się 5 i 7 marca br. Zarząd Województwa podjął decyzję o zmianie daty ogłoszenia naboru wniosków dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw. Konkurs zostanie ogłoszony w poniedziałek 10 marca br.

Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
Termin ogłoszenia konkursu: 10 marca - kwota na konkurs: 8 000 000 zł
termin składania wniosku: min. 30 dni. Obowiązuje procedura naboru bez preselekcji

Celem działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikroprzedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania (do 2 lat działalności), polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Mając na uwadze liczbę mikroprzedsiębiorstw oraz ich wpływ na gospodarkę, z punktu widzenia rozwoju województwa pożądane jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw w okresie inkubacji celem wzmocnienia ich potencjału i wzrostu konkurencyjności. Spowoduje to poprawę ich oferty produktowej i technologicznej oraz dostosowanie ich działalności do wymogów Wspólnego Rynku UE.

Ogłoszenie konkursowe, wnioski o dofinansowanie, załączniki i pozostałe dokumenty zostaną zamieszczone na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl w poniedziałek 10 marca br.

Źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki