BIPCzwartek, 08.6.2023

LXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO | 25.05.2023 | g. 12.00 |

LXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
25 maja 2023 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym
w Gnieźnie

Link do transmisji: 

https://www.youtube.com/channel/UCNpRyadhSzt7SWuM3fEqFSA/live


Harmonogram posiedzenia

 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 marca 2023 r.
 5. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z 27 kwietnia 2023 r.
 6. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2022.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie za rok 2022.
 8. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2022-2024 za rok 2022.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027 za rok 2022.
 10. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022- 2030 za 2022 rok.
 11. Sprawozdanie dotyczące Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim w roku 2022.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  1. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lub najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2023-2031 Uchwała , Zał 1Zał. 2. Uzasadnienie, Tabela 
  3.  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2023
 13. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zamknięcie sesji. 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki