BIPPiątek, 09.6.2023

LXVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO | 30.03.2023 |

Uprzejmie zapraszam na LXVII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 30 marca 2023 roku o godz. 12.00
w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
 
LXVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI
30 marca 2023 roku
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2022:
a) Komisja Finansowa,
b) Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
c) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
d) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,
e) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.
5. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022.
6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie za 2022 rok.
7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za 2022 rok.
8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwal w sprawie:
  1. rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej na temat transplantacji wśród lokalnej społeczności
  2. powołania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  3. powołania Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
  4. powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie
  5. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2023-2031 uchwała, zał. 1, zał. 2uzasadnienietabela pomocnicza 
  7. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2023
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. 
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne głosy i informacje.
14. Zamknięcie sesji.                                                                                                          
                           
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Pilak
 
transmisja online: https://www.youtube.com/c/PowiatGnieznoPGN/live
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki