BIPPiątek, 09.6.2023

PISOP | dotacje | spotkanie online |

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP zaprasza:

  • młode organizacje pozarządowe,
  • grupy nieformalne w imieniu własnym,
  • grupy nieformalne z organizacjami pozarządowymi pełniącymi rolę Patronów,

z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie na realizację projektów w jednej z kategorii:

  • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowane do mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego - tzw. Inicjatywa oddolna;
  • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) z elementami rozwoju młodej NGO. skierowane do mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego - tzw. Inicjatywa oddolna z elementami rozwoju młodej organizacji pozarządowej.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 7.000 zł. Wkład własny NIE JEST wymagany. Maksymalny okres realizacji projektów to 1 maja 2023 roku - 15 listopada 2023 roku. Budżet przeznaczony na mikrodotacje to 570 500,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych). Oferty należy składać TYLKO za pomocą GENERATORA dostępnego na stronie www.pisop.org.pl NABÓR OFERT PROWADZONY BĘDZIE od 20 lutego 2023 roku do 30 marca 2023 roku do godz. 12.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej. Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona do dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 15:00, udzielają:

  • Anna Lewandowska - pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub anna.lewandowska@pisop.org.pl
  • Magdalena Wróblewska – pod numerami 65 520 78 86, 534 202 744, lub magdalena.wroblewska@pisop.org.pl
  • Piotr Kotlarek pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub piotr.kotlarek@pisop.org.pl
  • Paweł Wojciechowski pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub pawel.wojciechowski@pisop.org.pl
  • Hubert  Łaganowski – hubert.laganowski@pisop.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Zapraszamy na spotkanie informacyjne w formule online. Aby wziąć udział wspotkaniu należy wypełnić i wysłać formularz dostępny na: https://forms.gle/CweT1HkPwXWmM9mWA


 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki