BIPPoniedziałek, 05.6.2023

LXIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego | 12.12.2022 | 12.00 |

LXIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
12 grudnia 2022 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie
 

link do transmisji z obrad Rady Powiatu: KLIKNIJ TU


         

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2031, UchwałaZal. 1, Zal. 2Uzasadnienie. Tabela pomocnicza
  2.  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2022,
  3. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Gnieźnieńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 5. Zamknięcie sesji.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki