BIPCzwartek, 01.6.2023

Harmonogram komisji stałych Rady Powiatu - grudzień 2022

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

GRUDZIEŃ 2022

 


12.12.2022 r. - posiedzenie Komisji Finansowej odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 roku

o godz. 11.30 w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Plan posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
  2. Sprawy bieżące będące w kompetencji Komisji, w tym opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

12.12.2022 r. – wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji

Zawodowej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i

Ochrony Środowiska, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego , Komisji Rewizyjnej,

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 roku po zamknięciu

sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

 

Plan posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Budżet Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2023.

3. Wydanie opinii przez Komisje do projektu uchwały w sprawie: budżetu Powiatu

Gnieźnieńskiego na rok 2023.

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2023-2031.

5. Wydanie opinii przez Komisje do projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy

Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2023-2031.

6. Plan pracy Komisji na rok 2023.

7. Wolne głosy i wnioski Komisji.

8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


14.12.2022 r. - posiedzenie Komisji Finansowej odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 roku

o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Plan posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Budżet Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2023.

3. Wydanie opinii przez Komisję do projektu uchwały w sprawie: budżetu Powiatu

Gnieźnieńskiego na rok 2023.

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2023-2031.

5. Wydanie opinii przez Komisję do projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy

Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2023-2031.

6. Plan pracy Komisji na rok 2023.

7. Sprawy bieżące będące w kompetencji Komisji, w tym opiniowanie projektów uchwał

Rady Powiatu.

8. Wolne głosy i wnioski Komisji.

9. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki