BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Bezpłatne szkolenie pn. RODO w organizacjach pozarządowych

Termin: 28 listopada 2022 r. o godzinie 13:00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, sala sesyjna nr 0.32 (na parterze).

Adresat: organizacje pozarządowe z powiatu gnieźnieńskiego

Plan szkolenia:

- obowiązki administratora danych,

- czy organizacja musi mieć IOD?,

- zasady przetwarzania danych osobowych,

- wymagane dokumenty (np. upoważnienie do przetwarzania danych, rejestry czynności, umowy powierzenia przetwarzania),

- naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,

- przykłady decyzji UODO i nakładanych kar.

Zgłoszenia: do dnia 25 listopada 2022 r., na adres: barbara.nowacka@powiat-gniezno.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki