BIPSobota, 03.6.2023

Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w listopadzie 2022 roku.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej - odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 roku o godz. 13.00 w  Starostwie Powiatowym w Gnieźnie  (II piętro, sala nr 2.46).

Plan posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Raport z realizacji współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2022.

3. Sprawy bieżące będące w kompetencji Komisji, w tym opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

4. Opracowanie planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej na rok 2023.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbędzie się dnia 17 listopada 2022 r. o godz. 13.00 w  Starostwie Powiatowym w Gnieźnie  (II piętro, sala nr 2.46).

Plan posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Informacja w zakresie zadań i działań podejmowanych przez Społeczną Straż Rybacką Powiatu Gnieźnieńskiego.

3. Przedstawienie planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu.

4. Opracowanie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na rok 2023.

5. Sprawy bieżące będące w kompetencji Komisji, w tym opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 roku o godz. 13.00 w  Starostwie Powiatowym w Gnieźnie (sala 2.46 II piętro).

Plan posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. Informacja o zadaniach i podejmowanych działaniach przez:

a. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie z uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń ASF na terenie powiatu w 2022 r.,

b. Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gnieźnie w 2022 r.,

c. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie w ramach obowiązującej wspólnej polityki rolnej w 2022 r.,

d. Wielkopolską Izbę Rolniczą w Powiecie Gnieźnieńskim w 2022 r.,

e. Związek Spółek Wodnych w Gnieźnie w 2022 r.,

f. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Nr 5 z siedzibą w Gnieźnie.

 1. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego za lata 2020-2021.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2023.
 3. Sprawy bieżące będące w kompetencji Komisji, w tym opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku o godz. 13.00  w  Starostwie Powiatowym w Gnieźnie (II piętro, sala nr 2.46).

Plan posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Sprawy bieżące będące w kompetencji Komisji w tym opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

3. Funkcjonowanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gnieźnie i w Kłecku a współpraca z placówkami oświatowymi z terenu powiatu gnieźnieńskiego.

4. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2018-2021 za lata 2020/2021.

5. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2023.

6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 roku o godz. 13.00  w  Starostwie Powiatowym w Gnieźnie (II piętro, sala nr 2.46).

Plan posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.
 3. Sprawy bieżące będące w kompetencji komisji.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Posiedzenie Komisji Finansowej odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 roku o godz. 11.00  w  Starostwie Powiatowym w Gnieźnie (II piętro, sala nr 2.46).

Plan posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. Sprawy bieżące będące w kompetencji Komisji, w tym opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji Finansowej na rok 2023.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki