BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Zwołanie LXI Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji

Uprzejmie zapraszamy na LX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 27 października 2022 roku o godz. 1200  w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Relacja online "LXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI"

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Wielkopolskiemu, Staroście Gnieźnieńskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu i przekazywane Urzędom Skarbowym.
 5. Realizacja zadań oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim w roku szkolnym 2021/2022.
 6.  Informacja i ocena wyników egzaminów maturalnych i zawodowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2022.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.    

 

Jacek Kowalski                                                                                           

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie można wykluczyć zaistnienia uwarunkowań prawnych uniemożliwiających lub utrudniających odbycie sesji we wskazanym wyżej terminie. W takim przypadku Przewodniczący Rady Powiatu podejmować będzie decyzje stosownie do zaistniałych okoliczności, nie wyłączając zmiany terminu sesji.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki