BIPSobota, 10.6.2023

Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w październiku 2022 roku.

Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, odbędzie się w dniu 20 października 2022 roku o godz. 1300  w Starostwie Powiatowym Gnieźnie  

(II piętro, sala nr 2.46).

Plan posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. Sprawy bieżące będące w kompetencji Komisji, w tym opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Bezpieczeństwo budowlane w Powiecie Gnieźnieńskim w 2021 r./2022 r.
 4.  Stan dróg w powiecie gnieźnieńskim i ich przygotowanie do zimowego utrzymania. Realizacja zadań drogowych na terenie powiatu.
 5. Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, odbędzie się w dniu 24 października 2022 roku o godz. 13.00

w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie (II piętro, sala nr 2.46).

Plan posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. Sprawy bieżące będące w kompetencji Komisji w tym opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 3. Informacja z realizacji zadań oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim za rok szkolny 2021/2022.
 4. Informacja i ocena wyników egzaminów maturalnych i zawodowych.
 5. Wolne głosy i wnioski Komisji.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, odbędzie się dnia 25 października 2022 roku o godz. 13.00
w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie (II piętro, sala nr 2.46).

Plan posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie protokołu z kontroli problemowej „ System SIDAS EZD-wdrożenie systemu w Starostwie Powiatowym
  w Gnieźnie” przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej.
 3. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli określonej w pkt. 2.
 4. Sprawy bieżące będące w kompetencji komisji.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Posiedzenie Komisji Finansowej, odbędzie się w dniu 27 października 2022 roku o godz. 11 30

w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie (II piętro, sala nr 2.46).

Plan posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. Informacja Zarządu o realizacji zadań z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pozabudżetowych za I półrocze roku 2022.
 3.  Przedstawienie zadań pozostających do wykonania w oparciu o pozyskane dofinansowanie na II półrocze roku 2022.
 4. Sprawy bieżące będące w kompetencji Komisji, w tym opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki