BIPSobota, 03.6.2023

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr 1450/2022 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13.10.2022r. w sprawie

przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na rok 2023” 

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

dotyczących projektu ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Konsultacje rozpoczynają się 17 października 2022 roku i będą trwały do 24 października 2022 roku.

Dokument podlegający konsultacjom społecznym wraz z formularzem zgłaszania uwag jest dostępny na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: wydzial.zdrowia@powiat-gniezno.pl

Uchwała wraz z formularzem konsultacji do pobrania tutaj

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki